Peña-López, Ismael

Conferences: 140 references

 for   and group by categories [Go]  
Peña-López, I. (2023). Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia. Grup de treball de polítiques de serveis personals locals ICPS, 15 de novembre de 2023. Barcelona: ICPS. Retrieved November 15, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20231115_ismael_pena-lopez_-_innovacio_funcio_publica.pdf
Peña-López, I. (2023). L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques. 1r Fòrum de Diàleg Professional de l’Antropologia, 20 d’octubre de 2023. Barcelona: ACPA/Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved October 20, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230320_ismael_pena-lopez_-_administracio_nou_paradigma_politiques_publiques.pdf
Peña-López, I. (2023). El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament. Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya, 15 de febrer de 2023. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved February 08, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230215_ismael_pena-lopez_-_nou_marc_institucional_eapc_model_aprenentatge_desenvolupament.pdf
Peña-López, I. (2022). Una nova Administració per a un nou model d’estat. Jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública, 31 de gener de 2022. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved January 31, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220131_ismael_pena-lopez_-_nova_administracio_nou_model_estat.pptx
Peña-López, I. (2022). De la función pública a la política y servicio públicos. Hacia una visión integral del talento en la Administración. XXVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, 23 de Noviembre de 2022. Sucre: CLAD. Retrieved November 23, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20221123_ismael_pena-lopez_-_funcion_publica_politica_servicios_vision_integral_talento.pdf
Peña-López, I. (2022). El Govern Obert com a mecanisme de control, fiscalització i transparència a la Policia. Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 18 de novembre de 2022. Barcelona: Parlament de Catalunya. Retrieved November 18, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20221118_ismael_pena-lopez_-_govern_obert_mecanisme_control_policia.pdf
Peña-López, I. (2022). Ethics and legitimacy of institutions solving wicked problems: the Catalan elections during the COVID-19 crisis. REDEM Workshop Reconstructing Democracy in Times of Crisis: A Voter-Centred Perspective. Strengthening Electoral Participation, 4 May 2022. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Retrieved May 04, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220504_ismael_pena-lopez_-_ethics_legitimacy_wicked_problems_elections_covid19.pdf
Peña-López, I. (2020). Manar o cogovernar. Sessions web. 53a sessió web, 10 de desembre de 2020. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Peña-López, I. (2020). Tecnopolítica y organización colectiva. Gobernanza en era digital. Logros y mitos de la e-democracy. Postgrado en Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital, 17 de diciembre de 2020. Barcelona: Universitat de Barcelona. Retrieved December 17, 2020 from http://ictlogy.net/presentations/20201217_ismael_pena-lopez_-_tecnopolitica_organizacion_colectiva_gobernanza_era_digital.pdf
Peña-López, I. (2020). Catalan ecosystem of citizen participation: Open infrastructures for community building. Mind the digital gap: making e-solutions accessible to everyone, 11 June 2020. Brussels: European Committee of the Regions. Retrieved June 11, 2020 from http://ictlogy.net/presentations/20200611_ismael_pena-lopez_-_ecosystem_citizen_participation_open_infrastructures_community.pdf
Peña-López, I. (2020). Towards a citizen-centered multi-level ecosystem of political engagement. REDEM Workshop Reconstructing Democracy in Times of Crisis: A Voter-Centred Perspective, 6 February 2020. Paris: SciencesPo. Retrieved February 06, 2020 from http://ictlogy.net/presentations/20200206_ismael_pena-lopez_-_citizen-centered_multi-level_ecosystem_political_engagement.pdf
Peña-López, I. (2019). Experiència a Catalunya com a model global de participació. Fòrum de democracia local: Parlem de democracia deliberativa, 22 de novembre de 2019. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, FAVS, CONFAVC. Retrieved November 22, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20191122_ismael_pena-lopez_-_catalunya_model_global_participacio.pdf
Peña-López, I. (2019). ICT for democracy. Shifts in meaning, norms and power. Democracy and Media in the Digital Era Conference, 14 November 2019. Brussels: Digital Enlightment Forum, Delegation to the European Union of the Government of Catalonia. Retrieved November 14, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20191114_ismael_pena-lopez_-_ict_democracy_shifts_meaning_norms_power.pdf
Peña-López, I. (2019). How to organise a citizens' consultation? Theory, practice… and strategy. European Public Communication Conference EuroPCom 2019, 8 November 2019. Brussels: European Committee of the Regions. Retrieved November 08, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20191108_ismael_pena-lopez_-_citizens_consultations_theory_practice_strategy.pdf
Peña-López, I. (2019). Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de participació. Jornada de Govern Obert per electes i tècnics locals, 10 d’octubre de 2019. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AOC. Retrieved October 10, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20190910_ismael_pena-lopez_-_ecosistema_infraestructures_participacio.pdf
Peña-López, I. (2019). Catalan ecosystem of citizen participation. Participation infrastructures. European Week of Regions and Cities, 7 October 2019. Brussels: Four Motors for Europe. Retrieved October 07, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20191007_ismael_pena-lopez_-_catalan_ecosystem_citizen_participation.pdf
Peña-López, I. (2019). Ecosistema d’infraestructures de participació per al món local. Congrés Govern Digital 2019, 17-18 de setembre de 2019. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Localret, AOC. Retrieved September 17, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20190917_ismael_pena-lopez_-_ecosistema_infraestructures_participacio.pdf
Peña-López, I. (2019). Estructurar la participació en els espais informals de participació. Jornada Participació de pacients i ciutadania en la millora dels processos assistencials a l'Hospital Clínic. 31 de gener de 2019. Barcelona: Hospital Clínic.
Peña-López, I. (2019). Towards an ecosystem of citizen participation. ACCOMPLISSH Co-creACTION Summit. 31 January 2019. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Peña-López, I. (2018). Xarxes socials, algoritmes, democràcia i postveritat. Biennal de Pensament ‘Ciutat Oberta’, 19 d'octubre de 2018. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Peña-López, I. (2018). Les biblioteques amb data de caducitat?. Cicle "La nova ciutat innovadora" de l'Ateneu Barcelonès, 6 de juny de 2018. Barcelona: Ateneu Barcelonès.
Peña-López, I. (2018). Participatory democracy in divided societies. OIDP2018 Conference. 26 November 2018. Barcelona: International Observatory on Participatory Democracy. Retrieved November 26, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20181126_ismael_pena-lopez_-_participatory_democracy_divided_societies.zip
Peña-López, I. (2018). Why an ecosystem of local democracy. OIDP2018 Conference. 26 November 2018. Barcelona: International Observatory on Participatory Democracy. Retrieved November 26, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20181126_ismael_pena-lopez_-_why_ecosystem_local_democracy.zip
Peña-López, I. (2018). Govern obert per a projectes complexos. Postgrau en Direcció i Gestió Públiques, EAPC. Barcelona, 24 de setembre de 2018. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved October 24, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20181024_ismael_pena-lopez_-_govern_obert_projectes_complexos.zip
Peña-López, I. (2018). Reptes digitals i mesures a adoptar en matèria de govern obert. Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions públiques catalanes; 28 de setembre de 2018. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved September 28, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20180928_ismael_pena-lopez_-_reptes_digitals_mesures_govern_obert.zip
Peña-López, I. (2018). Fomento de la participación democrática no formal e informal. De la democracia de masas a las redes de la democracia. Campus LAAAB | Encuentro Iberoamericano de Innovación Ciudadana en Aragón. 14 de septiembre de 2018. Zaragoza: Gobierno de Aragón. Retrieved September 14, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20180914_ismael_pena-lopez_fomento_participacion_democratica_no_formal_informal.zip
Peña-López, I. (2018). ¿Desintermediación o nueva intermediación?. Jornada EDvolució. 31 de mayo de 2018. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Retrieved May 31, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20180531_ismael_pena-lopez_-_desintermediacion_nueva_intermediacion.zip
Peña-López, I. (2018). Redes sociales para la investigación y el impacto social. III Jornadas Profesionales Técnicos Superiores Sanitarios, 5 de mayo de 2018. Barcelona: Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona: FETESS. Retrieved May 05, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20180505_ismael_pena-lopez_-_redes_sociales_investigacion_impacto_social.zip
Peña-López, I. (2018). Participación electrónica en el ayuntamiento: por dónde empezar y por dónde seguir. Tecnologías y herramientas 2.0 al servicio de la Participación Ciudadana Local, 10 de abril de 2018, Residencia Fuerte del Príncipe. Pamplona: Gobierno de Navarra, Federación Navarra de Municipios y Concejos. Retrieved April 10, 2018 from http://ictlogy.net/presentations/20180410_ismael_pena-lopez_-_tecnologias_herramientas_servicio_participacion_local.zip
Peña-López, I. (2017). Technology as part of the mix: politics, capacities, intermediation, inclusion and legitimacy. Policy & Practice Dialogue. Appropriating Technology for Accountability: Lessons from ‘Making All Voices Count’. 25-26 October 2017. Sussex: Institute of Development Studies.
Peña-López, I. (2017). decidim.barcelona, from e-Participation to the Devolution of Sovereignty. OP@LL Conference. Online participation on the local level – a comparative perspective. 13-15 December 2017. Düsseldorf: Düsseldorf Institute for Internet and Democracy. Retrieved December 11, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20171214_ismael_pena-lopez_-_decidim.barcelona_eparticipation_devolution_sovereignty.pdf
Peña-López, I. (2017). Technopolitics: weaving the networks of local and global governance. Lecture at the Degree in International Relations, Universitat Ramon Llull, November 6, 2017, Barcelona. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Retrieved November 06, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20171106_ismael_pena-lopez_-_technopolitics_weaving_networks_local_global_governance.zip
Peña-López, I. (2017). Cómo mejorar tu impacto científico mediante el acceso abierto. Semana Internacional del Acceso Abierto, 24 de octubre de 2017. Santander: Universidad de Cantabria. Retrieved October 24, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20171024_ismael_pena-lopez_-_como_mejorar_impacto_cientifico_acceso_abierto.zip
Peña-López, I. (2017). Sovereignty in the digital age. Keynote speech at the All Digital Summit, Barcelona 4-5 October 2017. Barcelona: All Digital. Retrieved October 05, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20171005_ismael_pena-lopez_-_sovereignty_in_the_digital_age.zip
Peña-López, I. (2017). Riscos i virtuts de la democràcia directa. Taula rodona Riscos i virtuts de la democràcia directa a les Jornades sobre Democràcia Directa, 27 de juny de 2017. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Peña-López, I. (2017). decidim.barcelona. from e-participation to the devolution of sovereignty. "ICT-mediated citizen engagement: Voice or Chatter?" webinar 5 July 2017. Bengaluru: IT for Change. Retrieved July 05, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170705_ismael_pena-lopez_-_decidim.barcelona_eparticipation_devolution_sovereingty.zip
Peña-López, I. (2017). Voz o propaganda? Transformación democrática y tecnopolítica. Seminar for Civic tech? Utopías para el cambio, 3 July 2017. Barcelona: Escuela Cívica. Retrieved July 03, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170703_ismael_pena-lopez_-_transformacion_democratica_tecnopolitica.zip
Peña-López, I. (2017). Voice or chatter? Transforming democracy in technopolitical institutions. Civic Tech: creating and enabling networks for a liquid democracy. Maker Faire. 18 June de 2017 Barcelona: Caixa Fòrum. Barcelona: Ateneu Barcelonès. Retrieved June 18, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170618_ismael_pena-lopez_-_transforming_democracy_technopolitical_institutions.zip
Peña-López, I. (2017). Veu o propaganda? Transformació democràtica a les institucions tecnopolítiques. Cicle "La cultura del vot": Quin futur per al reformisme democràtic? Anàlisi de les experiències conegudes a l’Estat espanyol. 12 de juny de 2017. Barcelona: Ateneu Barcelonès. Retrieved June 12, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170612_ismael_pena-lopez_-_transformacio_democratica_institucions_tecnopolitiques.zip
Peña-López, I. (2017). Making open access work for your research impact. Round table 'Open Access to Research Outputs' at the UOC Research Showcase. Open University of Catalonia, 31 May 2017. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Retrieved May 31, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170531_ismael_pena-lopez_-_making_open_access_work_research_impact.zip
Peña-López, I. (2017). Govern Obert: aixecat per sota. Jornada de presentació del Pla de Govern Obert 2017-2018. 19 de maig de 2017, Palau Centelles. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved May 19, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170519_ismael_pena-lopez_-_govern_obert_aixecat_per_sota.zip
Peña-López, I. (2017). Govern Obert: un canvi cultural i de model de governança. Jornada de Govern Obert de la Diputació de Barcelona, 17 de maig de 2017, Espai Francesca Bonnemaison. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved May 17, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170517_ismael_pena-lopez_-_govern_obert_canvi_cultural_model_governanca.zip
Peña-López, I. (2017). Les lluites del segle XXI: sobiranies compartides. Conferència a la inauguració de l'exposició Lluites Compartides, 5 d'abril de 2017, Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida. Lleida: Òmnium Cultural Lleida-Ponent. Retrieved April 05, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170405_lluites_segle_xxi_sobiranies_compartides.zip
Peña-López, I. (2017). De l'ensenyament a les xarxes d'aprenentatge. Joves, tecnologies mòbils i reptes globals. Taula rodona Joves i tecnologies mòbils per contribuir als reptes globals. Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 28 de febrer de 2017, Barcelona. Barcelona: Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Retrieved February 28, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170228_ismael_pena-lopez_-_ensenyament_xarxes_aprenentatge_joves_mobils.zip
Peña-López, I. (2017). La gestió del canvi cap a un govern transparent. Taula rodona al II Congrés de Govern Digital, 26 de gener de 2017. Barcelona: Centre Cultura Contemporània de Barcelona. Retrieved January 26, 2017 from http://ictlogy.net/presentations/20170126_ismael_pena-lopez_-_gestio_canvi_govern_transparent.zip
Peña-López, I. (2016). Conflictes i resolució a l’esport. 1a Jornada 'Esport, gestió de conflictes i mediació', 29 de setembre de 2016. Barcelona: ICAB.
Peña-López, I. (2016). Revolució digital: noves necessitats formatives i ocupacionals en una societat en xarxa. Conferència d'orientació a l'Escola Tecnos. Terrassa: Tecnos.
Peña-López, I. (2016). Conectivismo en la práctica: por qué y cómo. Ciclo Aprendizajes Conectados, 23 de noviembre de 2016. Granada: Medialab UGR. Retrieved November 23, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20161123_ismael_pena-lopez_-_conectivismo_practica_por_que_como.zip
Peña-López, I. (2016). Tecnopolítica: por qué funcionan los movimientos sociales y por qué irán a más. I Encuentro Medialab sobre eDemocracia y Participación Ciudadana, 23 de noviembre de 2016. Granada: Medialab UGR. Retrieved November 23, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20161123_ismael_pena-lopez_-_tecnopolitica_movimientos_sociales.zip
Peña-López, I. (2016). Technopolitics: weaving the networks of local and global governance. Lecture at the Degree in International Relations, Universitat Ramon Llull, November 7, 2016, Barcelona. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Retrieved November 07, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20161107_ismael_pena-lopez_-_technopolitics_weaving_networks_local_global_governance.zip
Peña-López, I. (2016). Participación y movimientos sociales: ¿moda o nuevos liderazgos?. Jornada en la Escuela del Agua. Barcelona, 13 de septiembre de 2016. Barcelona: SGAB. Retrieved September 13, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20160913_ismael_pena-lopez_-_participacion_movimientos_liderazgos.zip
Peña-López, I. (2016). El Connectivisme a la pràctica: per què i com. III Jornada Aprenem en Xarxa. 9 de setembre de 2016, Can Felipa, Barcelona. Barcelona: Aprenem en xarxa. Retrieved September 09, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20160909_ismael_pena-lopez_-_connectivisme_practica_per_que_com.zip
Peña-López, I. (2016). Aprenentatge informal a l'era digital: aprendre quan falten les institucions. Trobada de voluntariat de la Fundació Pare Manel. 16 de juny de 2016, Escola d'Adults Freire. Barcelona: Fundació Pare Manel. Retrieved June 16, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20160616_ismael_pena-lopez_-_aprenentatge_informal_era_digital_quan_falten_institucions.zip
Peña-López, I. (2016). Technopolitics: the building of new citizen governance models. Lecture at the Master in City & Technology, Insitute for advanced architecture of Catalonia, January 25, 2016, Barcelona. Barcelona: IAAC. Retrieved January 26, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20160126_ismael_pena-lopez_-_technopolitics_new_citizen_governance_models.zip
Peña-López, I. (2016). ¿Eslabón o nodo? Cuatro redes de aprendizaje para el docente y el estudiante. Conferencia para la Inducción de profesores 2016 en UNIMINUTO, 12-14 de enero de 2016, Bogotá. Bogotá: UNIMINUTO. Retrieved January 08, 2016 from http://ictlogy.net/presentations/20160112_ismael_pena-lopez_-_eslabon_nodo_cuatro_redes_aprendizaje.zip
Peña-López, I. (2015). Desplegando las instituciones educativas: Estrategias y herramientas para aprender en red. VI Encuentro académico: Apropiatic. Uso y apropiación de la tecnología para el aprendizaje en UNIMINUTO, 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015, Bogotá. Bogotá: Uniminuto. Retrieved December 01, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20151201_ismael_pena-lopez_-_desplegando_instituciones_educativas.zip
Peña-López, I. (2015). The SDGs and the oversight of disregarding social revolutions. Keynote at the Connected Development Festival 2015. November 13, 2015. The Hague: Open Development Camp. Retrieved November 13, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20151113_ismael_pena-lopez_-_sdg_oversight_disregarding_social_revolutions.zip
Peña-López, I. (2015). Universidades abiertas, universidades inteligentes. La Universidad y Las Smart Cities, XVI Encuentro Iberoamericano Ciudades Digitales, 4 y 5 de noviembre, Santiago de Chile. Santiago de Chile: ASIET. Retrieved November 04, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20151104_ismael_pena-lopez_-_universidades_abiertas_inteligentes.zip
Peña-López, I. (2015). Aprendre: la feina més important de la vida. Inauguració del curs escolar al CEIP Progrés, 17 de setembre de 2015. Badalona: CEIP Progrés. Retrieved September 17, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150917_ismael_pena-lopez_-_aprendre_feina_mes_important_vida.zip
Peña-López, I. (2015). Unfolding educational institutions, disrupting power: strategies and tools for shared teaching and community learning. Keynote at ePIC 2015, 13th conference on e-portfolios, open badges and identity. 8 June 2015, Barcelona. Barcelona: ePIC. Retrieved June 08, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150608_ismael_pena-lopez_-_unfolding_educational_institutions.zip
Peña-López, I. (2015). De la e-Inclusión a la ciudadanía activa. Sociedad de la Información, brecha digital, TIC y desarrollo. Comunicación y contrapoder ciudadano. Coordinadora de ONG para el desarrollo. Madrid: 28 de mayo de 2015. Madrid: Coordinadora de ONG para el desarrollo. Retrieved May 28, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150528_ismael_pena-lopez_-_e-inclusion_ciudadania_activa.zip
Peña-López, I. (2015). Tecnopolítica. Jornada de l’e-participació europea, 7 de maig de 2015. Barcelona: Cibernàrium. Retrieved May 07, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150507_ismael_pena-lopez_-_tecnopolitica.zip
Peña-López, I. (2015). Noves competències per a la gestió del canvi: digital empowerment i innovació. Conferència a la jornada de la UOC "Noves competències per a la gestió del canvi: digital empowerment i innovació", Cambra de Comerç de Lleida, 19 de Febrer de 2015. Lleida: Open Evidence. Retrieved February 19, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150219_ismael_pena-lopez_-_noves_competencies_gestio_canvi_digital_empowerment_innovacio.pdf
Peña-López, I. (2014). The challenge of being (professionally) connected. Keynote at the EAFT Terminology Summit, 27 November 2014. Barcelona: EAFT. Retrieved November 27, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20141127_ismael_pena-lopez_-_challenge_being_professionally_connected.zip
Peña-López, I. (2014). 15M-25M: ¿Apertura de las instituciones o toma del poder?. Jornada: "Democracia en Red y Tecnopolítica. Transformaciones del espacio electoral y nuevos prototipos post 15M". IN3/UOC, X.net y FCForum, 4 de noviembre de 2014. Barcelona: UOC/IN3. Retrieved November 04, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20141104_ismael_pena-lopez_-_15m-25m_apertura_instituciones_toma_poder.zip
Peña-López, I. (2014). Xarxes socials, llibertat d’expressió i dret a l’oblit. Límits i riscos. Taula rodona al cicle Els Dilluns dels Drets Humans, 3 de novembre de 2014, Cristianisme i Justícia. Barcelona: Justícia i Pau.
Peña-López, I. (2014). Nuevos medios de producción de la política e innovación social abierta. Open Government Terrassa, II Jornada sobre Govern Obert, 16 d'octubre de 2014, Vapor Universitari de Terrassa. Terrassa: Vapor Universitari de Terrassa. Retrieved October 16, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20141016_ismael_pena-lopez_-_medios_produccion_politica_innovacion_social_abierta.zip
Peña-López, I. (2014). e-Supervision: enhancing the international debate. Workshop at the EAIE Conference, 18 September 2014, Prague. Prague: EAIE. Retrieved September 18, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140918_ismael_pena-lopez_-_esupervision_enhancing_the_international_debate.zip
Peña-López, I. (2014). Entitats, moviments socials i noves tecnologies. Xerrada dins el cicle Xerrades per a entitats, 16 de maig de 2014, Cèntric Espai Cultural, Ajuntament del Prat de Llobregat. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat. Retrieved May 16, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140516_ismael_pena-lopez_-_entitats_moviments_socials_noves_tecnologies.zip
Peña-López, I. (2014). Transparència, radicalitat democràtica i transformació social. Jornades per la radicalització democràtica en un context de crisi. Casal Can Capablanca, Sabadell, 5 d'abril de 2014. Sabadell: CUP. Retrieved April 05, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140405_ismael_pena-lopez_-_transparencia_radicalitat_democratica_transformacio_social.zip
Peña-López, I. (2014). Participar, codecidir. Conferència a la Presentació de l’esborrany del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa. 13 de febrer de 2013. Terrassa: Ajuntament de Terrassa. Retrieved February 13, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140213_ismael_pena-lopez_-_participar_codecidir.pdf
Peña-López, I. (2014). Nous escenaris i nous requeriments per a l’educació i els seus professionals. IX Fòrum d’Educació “Innovació i treball en xarxa”, 10-11 de gener de 2014. Bellaterra: ICE-IGOP. Retrieved January 11, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140111_ismael_pena-lopez_-_nous_escenaris_requeriments_educacio_professionals.pdf
Peña-López, I. (2013). Informació, Internet i participació ciutadana. III Jornades Internacionals de Comunicació i Societat: Comunicació pel canvi social. Universitat de Girona, 8 de novembre de 2013. Girona: Universitat de Girona. Retrieved November 08, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131108_ismael_pena-lopez_-_informacio_internet_participacio_ciutadana.pdf
Peña-López, I. (2013). e-Supervision: Framing the Debate. Workshop within the LEADHER PLEDS Project at the Open Univeristy of Catalonia, 31 October 2013. Barcelona: UOC. Retrieved October 31, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131031_ismael_pena-lopez_-_esupervision_framing_the_debate.zip
Peña-López, I. (2013). TIC y Educación: evolución de la educación, transformación del aprendizaje. XIII Encuentro de Formación “Alternativas Educativas”, Fundación Balia, 26 de octubre de 2013. Madrid: Fundación Balia. Retrieved October 26, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131026_ismael_pena-lopez_-_tic_educacion_evolucion_educacion_revolucion_aprendizaje.zip
Peña-López, I. (2013). Internet al procés democràtic. Informació, comunicació i participació política. II Seminari Directiu: participació política i democràcia en un món global. Barcelona, 24-26 d'octubre de 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved October 25, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131025_ismael_pena-lopez_-_internet_al_proces_democratic.zip
Peña-López, I. (2013). Movimientos sociales, política y participación ciudadana en la red. Conferencia en el UOCmeet, 17 de octubre de 2013, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: UOC. Retrieved October 17, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131017_ismael_pena-lopez_-_movimientos_sociales_politica_participacion_ciudadana_red.pdf
Peña-López, I. (2013). Revolución digital y revolución en la participación ciudadana. Conferencia en la jornada “[sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, 18 de septiembre de 2013, Junta de Andalucía, IPTS, UOC. Sevilla/Madrid: UOC. Retrieved September 18, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130918_ismael_pena-lopez_-_revolucion_digital_revolucion_participacion_ciudadana.pdf
Peña-López, I. (2013). ¿El fin de la intermediación? Blogs y redes sociales para participar en primera persona. Conferencia en el I Evento Blog Barcelona, 20 de abril de 2013, Barcelona. Barcelona: EBE. Retrieved April 20, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130420_ismael_pena-lopez_-_fin_intermediacion.pdf
Peña-López, I. (2013). Educación y Desarrollo en un mundo de redes. Conferencia en el XX Simposium en Educación y la XXXIII Semana de Psicología; Guadalajara, 27 de febrero de 2013. Guadalajara: ITESO. Retrieved February 27, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130227_ismael_pena-lopez_-_educacion_desarrollo_en_un_mundo_de_redes.zip
Peña-López, I. (2013). Sociedad Red e Innovación Social. Conferencia en la VI Jornada Anual del Instituto de Innovación Social, 20 de febrero de 2013, Barcelona. Barcelona: ESADE. Retrieved February 20, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130220_ismael_pena-lopez_-_sociedad_red_innovacion_social.pdf
Peña-López, I. (2013). Comptabilitat 2.0? Creació i difusió de coneixement a través de les xarxes socials. Conferència a la II Jornada de Recerca i Docència en Comptabilitat, UOC. 18 de gener de 2013. Barcelona: UOC. Retrieved January 18, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130118_ismael_pena-lopez_-_comptabilitat_2.0_creacio_difusio_coneixement_xarxes_socials.zip
Peña-López, I. (2012). Hacia una nueva democracia ciudadana. Destrucción Creativa. Encuentro de iniciativas de innovación social. Zaragoza, 27 de noviembre de 2012. Zaragoza: ZZZINC. Retrieved November 27, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20121127_ismael_pena-lopez_-_hacia_nueva_democracia_ciudadana.zip
Peña-López, I. (2012). Parlamentos en la Red: de más democracia a otra democracia. Jornadas Parlamento abierto: El Senado en la red. Palacio del Senado, Madrid, 12 de noviembre de 2012. Madrid: Senado. Retrieved May 14, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20121112_ismael_pena-lopez_-_parlamentos_red_mas_democracia_otra_democracia.zip
Peña-López, I. (2012). Transformar el sistema educativo: de la institución a la función. Conferencia presentada en las I Jornadas Internacionales de Innovación Docente Universitaria en entornos de aprendizaje enriquecidos. Madrid, 19 de septiembre de 2012. Madrid: UNED. Retrieved September 19, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20120919_ismael_pena-lopez_-_transformar_sistema_educativo_de_institucion_a_funcion.zip
Peña-López, I. (2012). ¿Qué papel tienen las instituciones educativas en un mundo digital?. Conferencia en la XVI Conferencia de Sociología de la Educación. Oviedo, 13 de julio de 2012. Oviedo: Asociación de Sociología de la Educación. Retrieved July 13, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20120713_ismael_pena-lopez_-_papel_instituciones_educativas_mundo_digital.zip
Peña-López, I. (2012). El Gobierno Abierto y la Brecha Digital. Seminario para el curso Claves prácticas para diseñar una estrategia de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet Universidad el País Vasco. San Sebastián, 12 de julio de 2012. San Sebastián: UPV-EHU. Retrieved July 12, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20120712_ismael_pena-lopez_-_gobierno_abierto_brecha_digital.zip
Peña-López, I. (2012). ¿Evolución o revolución en la participación ciudadana en democracia? De la transparencia al #15MpaRato. Conferencia en la sexta jornada “[sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, 4 de julio de 2012, Junta de Andalucía, IPTS, UOC. Sevilla: UOC. Retrieved May 14, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20120704_ismael_pena-lopez_-_evolucion_revolucion_participacion_ciudadana_democracia.zip
Peña-López, I. (2012). Más que cables. Indicadores de la sociedad de la información. Conferencia en la segunda jornada “[sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, 2 de mayo de 2012, Junta de Andalucía, IPTS, UOC. Sevilla: UOC.
Peña-López, I. (2012). “Voluntarios desde casa, la oficina o el tren: voluntariado online, redes sociales y smartphones”. In Lence, Á. & Hernández, C., TICs para el Desarrollo. Libro de actas del Ciclo de Conferencias TICs para el Desarrollo, ETSIT, Universitat Politècnica de Valencia, 13 de mayo al 24 de noviembre de 2011. València: Universitat Politècnica de València. Retrieved November 24, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20111124_ismael_pena-lopez_-_voluntariado_online_redes_sociales_smartphones.pdf
Subirats, J. & Peña-López, I. (2011). Quina Educació per a Quina Societat. Conferència a les Jornades 15M: De la indignació a l’acció, 16 de novembre de 2011. Badalona: Ateneu Roig.
Peña-López, I. (2011). Emprenedors a les xarxes socials: ser-hi o estar-hi?. Conferència a la Jornada per a emprenedors “Xarxes Socials”, Tortosa, 14 de novembre de 2011. Tortosa: UOC. Retrieved November 14, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20111114_ismael_pena-lopez_-_emprenedors_xarxes_socials.pdf
Peña-López, I. (2011). De la enseñanza de las instituciones al aprendizaje de las personas. Conferencia en el TEDxUIMP: Desafíos de la Educación en el Siglo XXI, Madrid, 19 de mayo de 2011. Madrid: Universidad Menéndez y Pelayo. Retrieved May 19, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110519_ismael_pena-lopez_-_de_ensenanza_de_instituciones_a_aprendizaje_de_personas.zip
Peña-López, I. (2011). Goverati and media literacy: from empowerment to governance. Round table at the I Congress on Communication and Education: Media Literacy Strategies. Barcelona, 11-13 May 2011. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Retrieved May 11, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110511_ismael_pena-lopez_-_goverati_and_media_literacy_from_empowerment_to_governance.pdf
Peña-López, I. (2011). Reinventar la ciudadanía: ¿se puede innovar en democracia?. Round table ‘Innosfera’ series, UOC, Bilbao, January 20, 2011. Bilbao: Universitat Oberta de Catalunya.
Peña-López, I. (2011). ¿Ordenadores o vacunas? Tecnología, redes sociales y nueva ciudadanía. Conferencia en la VII Asamblea General de Cruz Española, Madrid, 26 de marzo de 2011. Madrid: Cruz Roja Española. Retrieved March 26, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110326_ismael_pena-lopez_-_ordenadores_vacunas_tecnologia_redes_sociales_nueva_ciudadania.zip
Peña-López, I. (2011). Es busca professor nadiu de llatí. Enllaçant estratègies personals d’aprenentatge i docència a la xarxa. Conferència per a les II Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics, Generalitat de Catalunya, 24-25 de febrer de 2011. Cerdanyola del Vallès: UAB. Retrieved February 25, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110225_ismael_pena-lopez_-_estrategies_personals_aprenentatge_docencia.pdf
Peña-López, I. & Adell, J. (2010). The Dichotomies in Personal Learning Environments and Institutions. Keynote speech at the Personal Learning Environments (PLE) Conference. Cornellà de Llobregat: Citilab. Retrieved July 09, 2010 from http://ictlogy.net/presentations/20100709_ismael_pena-lopez_jordi_adell_-_dichotomies_ple_institutions.pdf
Peña-López, I. (2010). Redes sociales en Internet: una ventana a la comunidad. Conferencia en el Día de Internet, Centre Cívic Pla d’en Boet, Xarxa Òmnia, Mataró, 17 de Mayo de 2010. Mataró: ICTlogy. Retrieved May 12, 2010 from http://ictlogy.net/presentations/20100517_ismael_pena-lopez_redes_sociales_internet_ventana_comunidad.pdf
Peña-López, I. (2010). Goverati: ¿Una alternativa a la democracia representativa?. Conferencia impartida en las Jornadas sobre redes y cultura compartida: De la cultura distribuida a la transformación del conocimiento (Blogs & Clubs II). Barcelona, 25 de Febrero de 2010. Barcelona: ICTlogy. Retrieved February 25, 2010 from http://ictlogy.net/presentations/20100225_ismael_pena-lopez_-_goverati_alternativa_democracia_representativa.zip
Peña-López, I. (2009). Perspectivas de futuro y prospectiva sobre el papel de la red en la Innovación Docente. Round table at the Forumred’09, School of Communication, University of Seville, 15 May 2009. Sevilla.
Peña-López, I. (2009). Més enllà del programari lliure. Round table at the VIII Jornades de Programari Lliure, 1 July 2009. Barcelona.
Peña-López, I. (2009). Inclusió a la Societat Xarxa: el futur dels telecentres. Conferència inaugural de la 10a Jornada Òmnia, Citilab, 26 de novembre de 2008. Cornellà de Llobregat: ICTlogy. Retrieved November 26, 2009 from http://ictlogy.net/presentations/20091126_ismael_pena-lopez_inclusio_societat_xarxa.pdf
Peña-López, I. (2009). Darwin a la societat de la informació: adaptació (i beneficis) o extinció. Conference within the cycle Sessions web. 16a sessió web. CEJFE, 10th June 2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved June 10, 2009 from http://ictlogy.net/presentations/20090610_ismael_pena-lopez_-_darwin_societat_informacio.zip
Peña-López, I. (2009). Acceso al conocimiento y la brecha digital. Conferencia impartida en el Encuentro Andaluz de Voluntariado Digital, 28 March 2009. Jaén: ICTlogy. Retrieved March 28, 2009 from http://ictlogy.net/presentations/20090328_ismael_pena-lopez_-_acceso_conocimiento_y_brecha_digital.pdf
Peña-López, I. & Guillén Solà, M. (2008). Telecentro 2.0 y Dinamización Comunitaria. Conference imparted in El Prat de Llobregat, November 5th, 2008 at the V Encuentro de e-Inclusión, Fundación Esplai. El Prat de Llobregat: ICTlogy. Retrieved November 06, 2008 from http://ictlogy.net/presentations/20081105_ismael_pena-lopez_merce_guillen-sola_-_telecentro_2.0.pdf
Peña-López, I. & Guillén Solà, M. (2008). Accesibilidad e Inclusión Digital: el papel de la Alfabetización Digital. Conference imparted in Madrid, October 24th, 2008 at the Net.es 5, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Madrid: ICTlogy. Retrieved October 24, 2008 from http://ictlogy.net/presentations/20081024_ismael_pena-lopez_merce_guillen-sola_-_accesibilidad_inclusion_alfabetizacion_digital.pdf
Peña-López, I. (2008). Blogs, Llibertat i Governança. Talk imparted in Gelida, June 13th, 2008 at the Jornades de la Penedesfera. Gelida: ICTlogy. Retrieved June 13, 2008 from http://ictlogy.net/presentations/20080613_ismael_pena-lopez_blogs_llibertat_govern.pdf
Peña-López, I. (2008). Estudiantes digitales, instituciones analógicas, profesores en extinción. Conference imparted in Barcelona, May 22th, 2008 at the bdigital Global Conference. Barcelona: ICTlogy. Retrieved May 13, 2008 from http://ictlogy.net/presentations/20080522_ismael_pena-lopez_estudiantes_digitales_instituciones_analogicas.pdf
Peña-López, I. (2008). Ciudadanos Digitales vs. Instituciones Analógicas. Conference imparted in Candelaria, May 9th, 2008 at the iCities Conference about Blogs, e-Government and Digital Participation. Candelaria: ICTlogy. Retrieved May 09, 2008 from http://ictlogy.net/presentations/20080509_ismael_pena-lopez_ciudadanos_digitales_instituciones_analogicas.pdf
Peña-López, I. (2006). Formació a preu zero: e-learning per al desenvolupament. Presentation given in Barcelona, September 20th, 2006 in the conference CoopTecArt, Casa Amèrica Catalunya. Barcelona. Retrieved September 27, 2006 from http://www.ictlogy.net/presentations/20060920_ismael_pena_elearning_per_al_desenvolupament.pdf
Peña-López, I. (2005). Divisòria Digital: què pot fer la cooperació al desenvolupament?. Conference introducing the presentation of the cooperation for development projects funde by the Fundació Sabadell Solidari, 23 May 2005. Sabadell.
Peña-López, I. (2005). Formación virtual, gestión y trabajo en red de las ONG. I Jornadas sobre participación social y nuevas tecnologías: Cibervoluntariado y Ciberactivismo, Universidad de Almería, 6 May 2005. Almería.
Peña-López, I. (2005). El Voluntario Virtual: gestor del conocimiento en la solidaridad. Presentation given in Santiago de Compostela, April 8th, 2005 in the congress Volunet, Government of Galicia (Spain). Santiago de Compostela: ICTlogy. Retrieved January 31, 2007 from http://www.ictlogy.net/presentations/20050408_ismael_pena_voluntariado_virtual_gestor_conocimiento.pdf
Peña-López, I. (2004). El voluntario virtual: gestor y transmisor de conocimiento. Conference at the International Congress on E-Learning and Social Inclusion, 15 April 2004. Barcelona: TRANSIT. Retrieved May 12, 2010 from http://www.el4ei.net/first/conferences%20-%20conferencies%20-%20conferencias/20040415_transit_ipena_cas.pdf
Peña-López, I. & Camps, R. (2004). Tecnologies de la informació i la comunicació en projectes de cooperació al desenvolupament i el voluntariat. Conference at ’La qualitat en benefici de tots’ symposium, INTRESS, 5 November 2004. Barcelona.
Peña-López, I. (2004). Trabajo en red y en la Red: intranets. IV Conferencia de Tecnología para el Desarrollo Humano, Engineering Withouth Borders, 26 november 2004. Madrid. Retrieved May 12, 2010 from http://ictlogy.net/presentations/20041126_ismael_pena-lopez_trabajo_red_intranets.pdf
Peña-López, I. (2003). Comunitats virtuals de treball i d’aprenentatge. Conference at the Primeres Jornades Internet i Solidaritat, Fundació Un Sòl Món, 19 June 2003. Barcelona: UOC.
Peña-López, I. (2003). Acción social en red y en la Red. Conference at the Primer Seminario Técnico Internacional ALFA-CINDA-UOC, 7 October 2003. Barcelona: UOC.
Peña-López, I. (2003). e-Voluntariado. Conference at the I Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario, Universidad Pablo Olavide, 10 April 2003. Sevilla: Universidad Pablo Olavide.
Peña-López, I. (2003). Acción social en red y en la red. Exclusión social y tecnologías de la información. Conference at the ’Exclusió social i tecnologies de la informació: Reptes i oportunitats’ symposium, EL4EI, 26 November 2003. Barcelona: TRANSIT.
Peña-López, I. (2003). Tornar la veu als protagonistes: experiències d’apropiació de les TIC per la societat civil o l’Impacte social de les TIC. Conference at the III Seminari sobre quart món i exclusió social, GATS, 3 December 2003. El Prat de Llobregat: GATS.
Peña-López, I. (2003). Acción social en red y en la Red: gestión del conocimiento + e-voluntariado + e-learning. Communication given in Barcelona, May 14th, 2003 at the Internet Global Congress 2003. Barcelona: Ictlogy. Retrieved December 02, 2006 from http://ictlogy.net/presentations/20030514_ismael_pena_accion_social_red.pdf
Peña-López, I. (2001). Gestión de ONG, proyectos y formación webcéntricos: el Campus for Peace. Presentation given in Sevilla, October 15th, 2001 in the congress red.es, spanish Ministery of Labour and Social Affairs. Barcelona: ICTlogy. Retrieved September 27, 2006 from http://www.ictlogy.net/presentations/20011015_ismael_pena_gestion_ong_formacion_webcentrica.pdf