Com puc avaluar emprant mètodes participatius?

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Participation | Policy & Regulation | Research & Methodologies

Tags:

evaluation

Abstract:

Incorporar la participació en l‘avaluació significa involucrar, en major o menor mesura, els grups d’interès del programa o política en qüestió en el procés de la seva avaluació. L’avaluació participativa és aquella que fa possible que les parts interessades prenguin part en totes les fases del procés d’avaluació, des del seu disseny fins a la recollida i anàlisi d’evidències i la formulació de conclusions i recomanacions.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Cordoncillo, C., Farré Ribas, M. & Miras Llompart, J. (2020). Com puc avaluar emprant mètodes participatius?. Eina pràctica 3.4.. Barcelona: Ivàlua.

Related works: