Com puc dissenyar polítiques basades en evidències?

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Policy & Regulation | Research & Methodologies

Tags:

evaluation

Abstract:

La presa de decisions basada en evidències és un enfocament de disseny i gestió de polítiques que prioritza l’ús de la recerca rigorosa per sobre de les percepcions. A través de les revisions d’evidència es pot conèixer què funciona i què no funciona en relació a una determinada intervenció.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Farré Ribas, M., Martí, N., Miras Llompart, J. & Sanz, J. (2020). Com puc dissenyar polítiques basades en evidències?. Eina pràctica 1.2.. Barcelona: Ivàlua.

Related works: