Works

 • “evaluation” as tag
 • 24 references:

  Blasco, J. (2009). Avaluació del disseny. Guia pràctica 3. Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques. Barcelona: Ivàlua. Retrieved February 27, 2018 from https://ivalua.cat/sites/default/files/2019-10/16_02_2010_10_23_20_Guia3_Disseny_Juliol2009_final.pdf
  Cordoncillo, C. (2022). La incorporació de la participació en l’avaluació de polítiques públiques. Guia pràctica 19. Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques. Barcelona: Ivàlua. Retrieved July 02, 2022 from https://ivalua.cat/sites/default/files/2022-06/Guia%20Pr%C3%A0ctica%2019_Participaci%C3%B3_Cat_Def.pdf
  Muir, K. & Bennett, S. (2014). The Compass: Your guide to social impact measurement. Sydney: The Centre for Social Impact. Retrieved September 11, 2021 from https://www.csi.edu.au/media/uploads/CSI_The_Compass.pdf
  Oms, M. & Ramos, X. (2013). Planificació i avaluació d'un projecte. Unitat didàctica del Curs de Polítiques de Joventut de 2013. Revisió del document: gener de 2020. Barcelona: Agència Catalana de Joventut. Retrieved April 29, 2021 from http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/UD_PLANIF-I-AVAL-DE-PROJECTE.pdf
  Parera, M.A. (2009). Avaluació econòmica. Guia pràctica 6. Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques. Barcelona: Ivàlua. Retrieved February 27, 2018 from https://www.ivalua.cat/documents/1/01_03_2010_11_34_10_Guia6_Economica_Octubre2009_revfeb2010_massavermella.pdf

   

  Repeat search with following bibliographic style:

  Go