Com puc elaborar una Teoria del Canvi?

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Policy & Regulation | Research & Methodologies

Tags:

evaluation

Abstract:

La Teoria del Canvi (TdC) és una eina que ens ajuda a reflexionar sobre el disseny i funcionament esperat d‘una política pública. La TdC descriu la cadena d’hipòtesis que explica com funciona la intervenció i com s’aconsegueix solucionar o mitigar la problemàtica social que motiva la seva existència.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Farré Ribas, M., Martí, N., Miras Llompart, J. & Sanz, J. (2020). Com puc elaborar una Teoria del Canvi?. Eina pràctica 1.1.. Barcelona: Ivàlua.

Related works: