Elections during the COVID-19 crisis

Description:

Category Cloud (show/hide)

Bibliography for a/an: Compilation

See [Go]  

Listing 55 references:

Boletín Oficial del Estado (2020). COVID-19: Colectivos Vulnerables. Codigos electrónicos. Edición actualizada a 9 de octubre de 2020. Madrid: BOE. Retrieved October 12, 2020 from https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables.pdf
Debré, J. (2020). Quelle date et quelle organisation pour les elections régionales et départamentales?. Rapport de Monsieur Jean-Louis Debré à Monsieur le Premier ministre. Paris: Gouvernement de la France. Retrieved November 24, 2020 from https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/11/rapport_de_m._jean-louis_debre_-_13.11.2020.pdf
Generalitat de Catalunya (2020). Pla d’obertura progressiva d’activitats. Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved November 23, 2020 from https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-obertura-progressiva-activitats.pdf
Generalitat de Catalunya (2020). Pla d’obertura progressiva d’activitats. Infografia de l'obertura progressiva d'activitats. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved November 23, 2020 from https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/obertura-progressiva-activitats.pdf
Generalitat de Catalunya (2021). Evolució de la situació epidemiològica: escenaris per al període electoral. Reunió tècnica de la Taula de Grups Parlamentaris, 14 de gener de 2021. [mimeo]: Generalitat de Catalunya.
International IDEA (2020). Elections and COVID-19. Technical Paper 1/2020. Stockholm: International IDEA. Retrieved June 18, 2020 from https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf
International IDEA (2021). Taking Stock of Regional Democratic Trends in Europe Before and During the COVID-19 Pandemic. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regional-democratic-trends-europe-before-and-during-COVID-19.pdf. Stockholm: International IDEA. Retrieved March 22, 2021 from https://doi.org/10.31752/idea.2019.31
James, T.S. (2020). “New development: Running elections during a pandemic”. In Public Money & Management, Published online: 26 Jun 2020. Abingdon: Taylor & Francis. Retrieved June 28, 2020 from https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1783084
Peña-López, I. (2020). “El impacto diferencial de las crisis en la Sociedad del Conocimiento”. In Gutiérrez-Rubí, A. & Pont Sorribes, C. (Coords.), Comunicación política en tiempos de coronavirus, Capítulo 25, 142-147. Barcelona: Cátedra Ideograma–UPF de Comunicación Política y Democracia.
UNDP (2020). Electoral operations during the COVID-19 pandemic. A practical guide for UN electoral advisers. New York: UNDP. Retrieved November 22, 2020 from https://city2city.network/file/5262/download?token=zLj0dSTZ