Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Health and Medicine

Tags:

COVID19

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Generalitat de Catalunya (2020). Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. Actualitzat: 29.05.2020. Barcelona: Generalitat de Catalunya.