Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i materials de seguretat sanitària

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government | Politics and Political Science

Tags:

COVID19, elections

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Generalitat de Catalunya (2020). Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i materials de seguretat sanitària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.