Category: Government and Public Administration

 

Works

See for and [Go]  

 

406 references:

Administración Pública . Zaragoza: esPublico. Retrieved April 22, 2023 from https://www.administracionpublica.com
Anduiza, E., Cantijoch, M., Gallego, A. & Salcedo, J.L. (2010). Internet y participación política en España. Opiniones y actitudes, nº63. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Retrieved December 08, 2020 from http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Publicaciones/OyA/OyA63e.pdf
Arnstein, S.R. (1969). “A Ladder of Citizen Participation”. In Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. Boston: American Institute of Planners. Retrieved February 17, 2006 from http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.pdf
Baena García, L. (2018). El factor humà. Motivacions per transgredir i els factors de risc personals.. Riscos per a la integritat en la contractació pública. Documents de treball núm. 5. Barcelona: Oficina Antifrau de Catalunya. Retrieved December 14, 2018 from https://www.antifrau.cat/images/web/docs/prevencio/DT05_elfactorhuma.pdf
Buen Gobierno . México, D.F.: Fundamespa.
Bulmer, E. (2017). Direct Democracy. International IDEA Constitution-Building Primer 3. Stockholm: International IDEA. Retrieved May 24, 2021 from https://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-10/direct-democracy-primer.pdf
Busquets Montes, S. & Macià Losada, M. (2021). Guia de relleu generacional per als governs locals. Guies d’innovació i gestió estratègica dels Recursos Humans per als governs locals, n. 4. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved November 25, 2021 from https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia+de+relleu+generacional+per+als+governs+locals_CAT+%282%29.pdf/26dbe7c1-cc70-4dcf-b28d-1d29d14332bc?t=1643007699883
Càmara Mas, R. (2021). “La carrera administrativa horizontal. Especial referencia a la administración local”. In Revista Vasca de Administración Pública, (121), 295-335. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración Pública. Retrieved May 08, 2023 from https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.121.2021.07
Càmara Mas, R. (2023). “La evaluación del desempeño de los empleados públicos”. In Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, (19), 214–233. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. Retrieved May 08, 2023 from https://doi.org/10.24965/reala.11090
Centre for Public Scrutiny (2012). Accountability works for you. Final report. London: Centre for Public Scrutiny.
Chen, J., Walker, R.M. & Sawhney, M. (2020). “Public service innovation: a typology”. In Public Management Review, 22 (11), 1674–1695. London: Routledge. Retrieved March 10, 2024 from https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1645874
CIPPEC (2012). Qué es un plan de incidencia. Por qué planificar. ¿Cómo diseñar un plan de incidencia en políticas públicas? Guía Nº1. Buenos Aires: CIPPEC. Retrieved November 28, 2018 from https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1730.pdf
Consultor de los ayuntamientos . Madrid: Wolters Kluwer. Retrieved January 25, 2020 from https://elconsultor.laley.es/
Cuadernos de Gobierno y Administración . Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Retrieved May 01, 2021 from https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP
Debré, J. (2020). Quelle date et quelle organisation pour les elections régionales et départamentales?. Rapport de Monsieur Jean-Louis Debré à Monsieur le Premier ministre. Paris: Gouvernement de la France. Retrieved November 24, 2020 from https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/11/rapport_de_m._jean-louis_debre_-_13.11.2020.pdf
Democracy . Washington, DC: Democracy, a Journal of Ideas, Inc.. http://democracyjournal.org
Democratic Audit blog. (2020). London: Democratic Audit. Retrieved June 18, 2020 from https://www.democraticaudit.com
Denhardt, R.B. & Denhardt, J.V. (2000). “The New Public Service: Serving Rather Than Steering”. In Public Administration Review, 60 (6), 549-559. Indianapolis: Wiley, American Society for Public Administration. Retrieved November 08, 2023 from https://www.jstor.org/stable/977437
Diputació de Barcelona (2021). Cap a la professionalització de la direcció pública a les nostres organitzacions: definició d'un model des del món local. Guies d’innovació i gestió estratègica dels Recursos Humans per als governs locals, n. 5. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Diputació de Barcelona (2003). Primer Congrés Català de Gestió Pública. Què s'ha dit, 12. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Documentación Administrativa . Madrid: INAP. Retrieved January 15, 2022 from https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2017). EAPC 2016-2017. Document de balanç. [mimeo]. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2024). Guia per a la definició de marcs competencials. Eines per als recursos humans, 13. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved February 07, 2024 from https://doi.org/10.58992/erh.2023.13
Escuela de Innovación Política (2015). Aterrizar. Módulo 5. Bogotá: Alianza Verde. Retrieved March 26, 2019 from https://www.dropbox.com/s/vwzhrewhzcncdcm/MODULO-5-Aterrizar.pdf?dl=0
Escuela de Innovación Política (2015). Despegar. Módulo 2. Bogotá: Alianza Verde. Retrieved March 26, 2019 from https://www.dropbox.com/s/zk5xyqacr7ch3gp/MODULO 2 Despegar.pdf?dl=0
Escuela de Innovación Política (2015). Explorar. Módulo 4. Bogotá: Alianza Verde. Retrieved March 26, 2019 from https://www.dropbox.com/s/b7czszp001u6wei/MODULO-4-Explorar.pdf?dl=0
Escuela de Innovación Política (2015). Volar. Módulo 3. Bogotá: Alianza Verde. Retrieved March 26, 2019 from https://www.dropbox.com/s/2doj9iwr1gownpa/MÓDULO-3-Volar.pdf?dl=0
European Commission (2001). European Governance. A white paper. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2001) 428 final. Brussels: European Commission. Retrieved July 16, 2019 from https://ec.europa.eu/europeaid/file/21887/download_en?token=BPoWs-3g
Forcadell i Esteller, X. (2022). Les diputacions i les vegueries a Catalunya. Seminari d’ens instrumentals i de cooperació dels ens locals, 19 d'abril de 2022. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved April 23, 2024 from https://eapc.gencat.cat/web/.content/home/biblioteca/fons-coleccions/docs_eapc/juridica/00-seminari-ens-instrumentals-cooperacio/2022/4a-sessio/04-Xavier-Forcadell-presentacio.pdf
Garrido López, C. (Coord.) (2021). Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma en España. Colección Obras colectivas 19. Zaragoza: Fundación Manuel Giménez Abad.
Gelambí Torrell, M. (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l'àmbit municipal. Col·lecció Eines, Sèrie Benestar i Ciutadania, 2. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from https://www1.diba.cat/uliep/pdf/56866.pdf
Generalitat de Catalunya (2023). Avantprojecte de llei de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aprovat el 14 de febrer de 2023 pel Consell Tècnic. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Gensana Riera, M.À. (2005). Informes d'impacte de gènere. Col·lecció Eines 1. Barcelona: Institut Català de les Dones. Retrieved January 05, 2019 from http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines01.pdf
Gestión y Política Pública . Ciudad de México: CIDE. Retrieved December 16, 2023 from https://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/
Grau Creus, M. (Coord.) (2003). Anàlisi de polítiques públiques. Barcelona: UOC. Retrieved April 11, 2021 from http://hdl.handle.net/10609/52482
Greenway, A. & Loosemore, T. (2015). The Radical How. London: UK 2040 Options Nesta, Public Digital. Retrieved April 28, 2024 from https://options2040.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/The-Radical-How.pdf
Hildebrandt, M. (2013). “Slaves to Big Data. Or Are We?”. In IDP. Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, (17). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Retrieved September 04, 2013 from http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i17.1977
International IDEA (2020). Elections and COVID-19. Technical Paper 1/2020. Stockholm: International IDEA. Retrieved June 18, 2020 from https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf
International IDEA (2021). Taking Stock of Regional Democratic Trends in Europe Before and During the COVID-19 Pandemic. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regional-democratic-trends-europe-before-and-during-COVID-19.pdf. Stockholm: International IDEA. Retrieved March 22, 2021 from https://doi.org/10.31752/idea.2019.31
International IDEA (2019). The Global State of Democracy Indices Codebook. Version 3 (2019). Stockholm: International IDEA. Retrieved April 11, 2020 from https://doi.org/10.31752/idea.2019.40
International Review of Administrative Sciences . London: SAGE Publications. Retrieved May 12, 2020 from https://journals.sagepub.com/home/ras
James, T.S. (2020). “New development: Running elections during a pandemic”. In Public Money & Management, Published online: 26 Jun 2020. Abingdon: Taylor & Francis. Retrieved June 28, 2020 from https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1783084
Jiménez Asensio, R. (2009). El personal directiu a l’Administració local. Estudis de Relacions Laborals, 5. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved June 12, 2021 from https://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/CEMICAL_personal_directiu_cat.pdf
Journal of Behavioral Public Administration . Newark: Rutgers University-Newark. Retrieved August 20, 2019 from https://journal-bpa.org
Journal of Democracy . Washington, DC: The Johns Hopkins University Press. http://muse.jhu.edu/journals/jod/
Journal of Public Administration Research and Theory . Oxford: Oxford University Press. Retrieved December 26, 2021 from https://academic.oup.com/jpart/
Lapuente, V. (2019). Estem ben governats? Les percepcions de corrupció i bon govern. Barcelona: Institut d'Estudis d'Autogovern.
Local Government Studies . Abingdon: Taylor & Francis. Retrieved May 14, 2023 from https://www.tandfonline.com/loi/flgs20
Longo, F. & Peña-López, I. (2021). Organitzar eleccions enmig de la pandèmia. Estudi de cas del 14F. Barcelona: ESADE.
Miles, E. & Trott, W. (2011). Collaborative Working. InsideOUT #5. London: Institute for Government. Retrieved September 08, 2023 from https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Collaborative working.pdf
Morozov, E. (2010). “Think Again: The Internet”. In Foreign Policy, May/June 2010. Washington, DC: WashingtonPost.Newsweek Interactive Inc.. Retrieved June 21, 2010 from http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/26/think_again_the_internet?page=full
Nijman, J. & Aust, H. (Eds.) (forthcoming). Research Handbook on International Law and Cities. Northampton, MA: Edgar Elgar.
O'Reilly, T. (2011). “Government as a Platform”. In Innovations: Technology, Governance, Globalization, 6 (1), 13-40. Cambridge: MIT Press. Retrieved April 17, 2019 from https://doi.org/10.1162/INOV_a_00056
OECD (2019). Digital Innovation. Seizing Policy Opportunities. Paris: OECD Publishing. Retrieved April 25, 2019 from https://doi.org/10.1787/a298dc87-en
OECD (2020). Embracing Innovation in Government. Global Trends 2020. Innovative Responses to the COVID-19 Crisis. Paris: OECD Publishing. Retrieved July 02, 2020 from https://trends.oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/07/OECD_2020-Report-Book-v2.pdf
OECD (2023). Global Trends in Government Innovation 2023. Paris: OECD Publishing. Retrieved June 03, 2023 from https://doi.org/10.1787/0655b570-en
OECD (2013). Government at a Glance 2013. Paris: OECD Publishing.
OECD (2015). Government at a Glance 2015. Paris: OECD Publishing. Retrieved July 15, 2015 from http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en
OECD (2019). Government at a Glance 2019. Paris: OECD Publishing. Retrieved November 17, 2019 from https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en
OECD (2023). Government at a Glance 2023. Paris: OECD Publishing. Retrieved July 01, 2023 from https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en
OECD (2020). Improving Governance with Policy Evaluation. Paris: OECD Publishing. Retrieved June 18, 2020 from https://doi.org/10.1787/89b1577d-en
OECD (2022). Innovation Playbook. Your 3-step journey to put the Declaration on Public Sector Innovation into practice. Paris: OECD Publishing. Retrieved June 03, 2023 from https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2022/02/OPSI_Playbook_FINAL_V1.pdf
OECD (2022). Innovation Playbook. Facilitation guide. Paris: OECD Publishing. Retrieved June 03, 2023 from https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2022/02/Innovation-Playbook-Facilitation-Guide_May2022.pdf
OECD (2017). National Schools of Government: Building Civil Service Capacity. OECD Public Governance Reviews. Paris: OECD Publishing. Retrieved June 18, 2021 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264268906-en
OECD (2023). OECD Infrastructure Governance Indicators. OECD Working Papers on Public Governance, No. 59. Paris: OECD Publishing. Retrieved June 11, 2023 from https://doi.org/10.1787/95c2cef2-en
OECD (2017). Skills for a High Performing Civil Service. Paris: OECD Publishing. Retrieved July 02, 2021 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en
OECD (2021). The OECD Framework for digital talent and skills in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, No. 45. Paris: OECD Publishing. Retrieved December 06, 2021 from https://doi.org/10.1787/4e7c3f58-en
OECD (2023). The state of play and prospects for measuring innovation in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, No. 67. Paris: OECD Publishing. Retrieved December 21, 2023 from https://dx.doi.org/10.1787/dca76af0-en
Pano Puey, E. & Viñas Ferrer, A. (2014). “Consells comarcals: present i prospectiva”. In Revista Catalana de Dret Públic, 49. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved March 29, 2023 from http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.33
Peña-López, I. (2019). “A citizen participation ecosystem”. In ICTlogy, September 2019, (192). Barcelona: ICTlogy. Retrieved September 18, 2019 from http://ictlogy.net/review/?p=4695
Peña-López, I. (2022). De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El cas de l’EAPC. Setmana d’orientació universitària del Grau de Gestió i Administració Pública de la UB. 13 de Setembre de 2022. Barcelona: Universitat de Barcelona. Retrieved September 13, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220913_ismael_pena-lopez_-_funcio_publica_politica_serveis_visio_integral_talent.pdf
Peña-López, I. (2022). De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC. I Curso Internacional de Educación Digital Democrática y Open EdTech. 13 de Julio de 2022. Barcelona: Universitat de Barcelona. Retrieved July 13, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220713_ismael_pena-lopez_-_formacion_acompanamiento_integral_talento.pptx
Peña-López, I. (2022). De la función pública a la política y servicio públicos. Hacia una visión integral del talento en la Administración. XXVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, 23 de Noviembre de 2022. Sucre: CLAD. Retrieved November 23, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20221123_ismael_pena-lopez_-_funcion_publica_politica_servicios_vision_integral_talento.pdf
Peña-López, I. (2019). Disseny, planificació, execució i avaluació de polítiques públiques. Cicle de benvinguda per a nous regidors i regidores de l’Administració local. 10 de juliol de 2019. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved June 20, 2019 from http://ictlogy.net/presentations/20190710_ismael_pena-lopez_-_disseny_planificacio_execucio_avaluacio_politiques_publiques.zip
Peña-López, I. (2022). El Govern Obert com a mecanisme de control, fiscalització i transparència a la Policia. Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 18 de novembre de 2022. Barcelona: Parlament de Catalunya. Retrieved November 18, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20221118_ismael_pena-lopez_-_govern_obert_mecanisme_control_policia.pdf
Peña-López, I. (2023). El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament. Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya, 15 de febrer de 2023. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved February 08, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230215_ismael_pena-lopez_-_nou_marc_institucional_eapc_model_aprenentatge_desenvolupament.pdf
Peña-López, I. (2021). Government as a Platform for the Governance of the Public Ecosystem. Forum on Restructuring the Lebanese Public Administration to increase its effectiveness and provide better services to the citizens, 11-19 November 2021. Barcelona/Beirut/Paris: OECD. Retrieved November 19, 2021 from http://ictlogy.net/articles/20211119_ismael_pena-lopez_-_government_as_a_platform_for_the_governance_of_the_public_ecosystem.pdf
Peña-López, I. (2023). Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia. Grup de treball de polítiques de serveis personals locals ICPS, 15 de novembre de 2023. Barcelona: ICPS. Retrieved November 15, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20231115_ismael_pena-lopez_-_innovacio_funcio_publica.pdf
Peña-López, I. (2022). La nova funció pública a Catalunya. Postgrau en lideratge institucional i gestió de politiques públiques. 1 de juliol de 2022. Barcelona: Universitat de Manresa. Retrieved July 01, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220701_ismael_pena-lopez_-_la_nova_funcio_publica_a_catalunya.pdf
Peña-López, I. (2023). La nova funció pública a Catalunya. Postgrau en lideratge institucional i gestió de politiques públiques. 17 de novembre de 2023. Barcelona: Universitat de Manresa. Retrieved November 17, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20231117_ismael_pena-lopez_-_la_nova_funcio_publica_a_catalunya.pdf
Peña-López, I. (2023). L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques. 1r Fòrum de Diàleg Professional de l’Antropologia, 20 d’octubre de 2023. Barcelona: ACPA/Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved October 20, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230320_ismael_pena-lopez_-_administracio_nou_paradigma_politiques_publiques.pdf
Peña-López, I. (2023). Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia. Seminario Desafíos y respuestas para una Gobernanza Participativa, 21 de febrero de 2023. Barcelona: Federación Española de Municipios y Provincias. Retrieved February 08, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230221_ismael_pena-lopez_-_participacion_como_competencia.pdf
Peña-López, I. (2020). “Sísif, Tàntal, Teseu i el mite de modernitzar l’Administració”. In Quadern de les idees, Societat digital i societat analògica, una aliança per un món millor? 01/11/2020, nº222. Sabadell: Fundació Ars. Retrieved November 02, 2020 from https://www.quaderndelesidees.press/sisif-tantal-teseu-i-el-mite-de-modernitzar-ladministracio/
Peña-López, I. (2015). “The networked educator — an approach from distributed leadership”. In ICTlogy, December 2015, (147). Barcelona: ICTlogy. Retrieved December 07, 2015 from http://ictlogy.net/review/?p=4378
Peña-López, I. (2022). Una nova Administració per a un nou model d’estat. Jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública, 31 de gener de 2022. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved January 31, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220131_ismael_pena-lopez_-_nova_administracio_nou_model_estat.pptx
Peña-López, I. (2022). Una nova Administració per a un nou model d’estat. Sessió pràctica a Administració i Polítiques Públiques, 23 de febrer de 2022. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Retrieved February 23, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220223_ismael_pena-lopez_-_nova_administracio_nou_model_estat.pptx
Policy Design and Practice . London: Routledge. Retrieved January 21, 2024 from https://www.tandfonline.com/journals/rpdp20
Policy Lab (2018). Styles of intervention. London: Policy Lab.
Pons, N. (2024). Per un plat de llenties. [mimeo]: Neus Pons.
Prats i Català, J. (2005). De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
Presupuesto y Gasto Público . Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Retrieved April 09, 2022 from https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Documentacion/paginas/revistapresupuestoygastopublico.aspx
Public Administration Review . Indianapolis: Wiley, American Society for Public Administration. Retrieved April 25, 2019 from https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210
Public Money & Management . Abingdon: Taylor & Francis. Retrieved March 01, 2020 from https://www.tandfonline.com/loi/rpmm20
Revista Catalana de Dret Públic . Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/index
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica . Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. Retrieved May 01, 2024 from https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/
Revista Gobernanza . Barcelona: Aigob. Retrieved June 10, 2019 from http://www.aigob.org/objetivos/
Roura Aulinas, L. (2016). “La administración napoleónica en España”. In Revista de historia Jerónimo Zurita, (91), 73-87. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. Retrieved February 04, 2022 from https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/35/84/06roura.pdf
Sáiz Antón, M.P. & Sagalés Guillamón, J.R. (2010). Els consorcis i les fundacions participats pels ens locals. Aspectes pressupostaris, financers, fiscals i de control. Barcelona: Associació Catalana de Municipis i Comarques. Retrieved May 29, 2023 from https://www.acm.cat/sites/default/files/publicacions/fitxers/llibre-consorcis-fundacions.pdf
Salamanca Tarazona, J.C. (2015). Políticas públicas: Diseño, implementación y evaluación. II Seminario Nacional de Actualización Académica. Bogotá: Centro de Estudios Fiscales. Retrieved September 18, 2018 from https://campusvirtual.contraloria.gov.co/campus/memorias/SemInvestiga/IISem_JuanCarlosSalamanca_Paper.pdf
Sánchez Zapata, P. & Rey, A. (2018). InnoGuía. Guía para innovar. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, Junta de Andalucía. Retrieved May 20, 2023 from https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/guiainnovacion/wp-content/uploads/sites/9/2018/07/guia_v6.pdf
Subirats, J. (1989). Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas.
Sunstein, C.R. (2016). Output Transparency vs. Input Transparency. [online]: SSRN. Retrieved December 18, 2016 from https://ssrn.com/abstract=2826009
UNDP (2020). Electoral operations during the COVID-19 pandemic. A practical guide for UN electoral advisers. New York: UNDP. Retrieved November 22, 2020 from https://city2city.network/file/5262/download?token=zLj0dSTZ
Vallès, J.M. (2013). “Més enllà de cent anys: revalorar el servei públic”. In Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2012, any del Centenari de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, 44-64. Intervenció en l’acte de commemoració dels 100 anys de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 12/03/2012. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved April 09, 2024 from https://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/varia/37_llibre_resum_centenari/2012_any_del_centenari_de_eapc.pdf
Van de Walle, S. (2005). Measuring Bureaucratic Quality in Governance Indicators. Paper for the EGPA Annual Conference, Study Group on Productivity and Quality in the Public Sector. Leuven: Instituut voor de Overheid. Retrieved August 26, 2008 from http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/EGPA_Bern2005_VdW.pdf
Whitaker, G.P. (1980). “Coproduction: Citizen Participation in Service Delivery”. In Public Administration Review, 40 (3), 240-246. Indianapolis: Wiley, American Society for Public Administration. Retrieved April 25, 2019 from https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210
Zanello, G. (2011). “Strengthening citizen agency through ICT: an extrapolation for Eastern Africa”. In Public Management Review, 13 (3), 363-382. Paper presented at Governing Good and Governing Well: The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance, May 28-30, 2009, Amsterdam. London: Routledge.

Warning: Undefined variable $name_contact_aux in /home/ismapi/ictlogy.net/bibliography/reports/types_categories.php on line 199

Authors: