Barrat i Esteve, Jordi

Works: 9 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Barrat i Esteve, J. & Reniu i Vilamala, J.M. (2005). 1995-2005. Deu anys de vot electrònic a Catalunya. Arxiu de recerques 1457. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Barrat i Esteve, J. (2004). Informe político-jurídic sobre la viabilitat del vot electrònic. Informe provisional. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Retrieved July 11, 2018 from https://www.fbofill.cat/sites/default/files/1497.PDF