Avaluació de l'ús del vot electrònic vinculant. Informe sociològic i jurídic de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)

Citation:

Work data:

Alternate URL:
pdf file https://www.fbofill.cat/sites/default/files/1461.pdf

Type of work: Book

Categories:

e-Democracy | e-Government & e-Administration

Tags:

e-voting