Addenda a l’informe del Síndic de Greuges La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc de l’actual pandèmia

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Government and Public Administration | Politics and Political Science

Tags:

COVID19, elections

Downloads:

Related works: