La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc de l'actual pandèmia

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Government | Politics and Political Science

Tags:

COVID19, elections

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Síndic de Greuges de Catalunya (2020). La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc de l'actual pandèmia. Barcelona: Síndic de Greuges.

Related works: