Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de celebració de les eleccions

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government | Politics and Political Science

Tags:

COVID19, elections

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Generalitat de Catalunya (2020). Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de celebració de les eleccions. Barcelona: Generalitat de Catalunya.