Berbel Sánchez, Sara

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Berbel Sánchez, S. & Geronès i Rovira, M. (2008). “Participació política de les dones”. In Bodelón, E. & Giménez, P. (Coords.), Desenvolupant els drets de les dones: Àmbits d'intervenció de les polítiques de gènere, Capítol 12, 199-231. Col·lecció Estudis, Sèrie Igualtat i Ciutadania, 2. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from http://www1.diba.cat/uliep/pdf/39885.pdf