Desenvolupant els drets de les dones: Àmbits d'intervenció de les polítiques de gènere

Citation:

Bodelón, E. & Giménez, P. (Coords.) (2008). Desenvolupant els drets de les dones: Àmbits d'intervenció de les polítiques de gènere. Col·lecció Estudis, Sèrie Igualtat i Ciutadania, 2. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from http://www1.diba.cat/uliep/pdf/39885.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-9803-598-8

Type of work: Book

Categories:

Gender | Policy & Regulation

Abstract:

Aquest segon volum recull articles del professorat de la Diplomatura de postgrau gènere i igualtat, i del Màster en polítiques d'igualtat de gènere: Agents d'igualtat, que dirigeixen professores del Departament d'Igualtat de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, en coordinació amb la Diputació de Barcelona.

Aquest llibre aplega temes que són d'interès fonamental per al desenvolupament de polítiques de gènere en l'àmbit dels governs locals. En aquest cas s'analitzen quatre camps: Els treballs de les dones, la salut i el gènere, les diversitat i les violències envers les dones.

Includes

Related works: