Guia per a l'eradicació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la Generalitat de Catalunya

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-8294-2

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Gender | Government and Public Administration | Management and Business Administration

Tags:

public servants

Abstract:

La Guia per a l'eradicació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la Generalitat de Catalunya té com a objectiu principal esdevenir un instrument útil de suport al Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina, per donar resposta en l'abordatge dels casos d'assetjament que es puguin produir en l'àmbit intern de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La guia s'adreça a tot el personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya però també ofereix recomanacions específiques per al personal que ha d'intervenir en el procediment d'activació del Protocol i per a les persones que ocupen càrrecs de comandament, com a responsables de vetllar per la salut laboral dels seus equips de treball.

La necessitat d'identificar i fer visibles les diferents conductes d'assetjament, els grups d'especial atenció i els efectes que aquestes situacions produeixen en les persones que les poden viure, ha conduït la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, del Departament de Governació i Administracions Públiques, a elaborar aquest instrument que representa una mostra més del compromís de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'eradicació d'aquestes conductes en el seu àmbit d'actuació intern i, en especial, en la prevenció dels riscos laborals en la seva organització per garantir, així, els drets de les persones que hi treballen.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2010). Guia per a l'eradicació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la Generalitat de Catalunya. Eines per als recursos humans, 4. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.