Guia per a l'avaluació de competències dels càrrecs de comandament

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-8424-3

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government and Public Administration | Management and Business Administration

Tags:

public servants

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2010). Guia per a l'avaluació de competències dels càrrecs de comandament. Eines per als recursos humans, 6. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Related works: