Democràcia directa local: debat conceptual i consideracions instrumentals

Citation:

Work data:

Type of work: Working Paper

Categories:

Participation | Politics and Political Science

Tags:

direct democracy

Abstract:

En aquest article partim de constatar com, després de dues dècades d’experiències municipals de participació ciutadana, a Catalunya –com a molts altres llocs d’Europa- estan emergint noves pràctiques de consultes ciutadanes. Aquestes noves pràctiques, exercides a través del vot, s’inscriuen dins el marc de la democràcia directa, i necessiten ser contextualitzades, conceptualitzades i analitzades. A les pàgines que segueixen s’inicia aquest camí a través de, en primer lloc, desplegar un marc teòric que ens permetre entendre amb major precisió la democràcia directe i, en segon lloc, una aproximació al què, el perquè i el com de les consultes ciutadanes locals.