TIC-TAC EEES. Educar per transformar. Transformar per educar. Reflexions metodològiques i adaptació a un entorn virtual d’aprenentatge

Citation:

Work data:

ISBN: 978-87-9788-128-9

Type of work: Book

Categories:

Education

Includes