Van den Bogaert, Alice

Works: 3 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Van den Bogaert, A. (2019). I si eduquem sense sexisme? Una guia de famílies a famílies. Document 2 de la recerca «Estereotips de gènere i estratègies familiars de resistència a les normes: la creativitat de mares i pares per a una educació no sexista». Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 29, 2019 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61132.pdf
Van den Bogaert, A. (2019). Anàlisi qualitativa de les representacions de gènere i de les intervencions en l'àmbit del sexisme en famílies que viuen a Catalunya. Document 1 de la recerca «Estereotips de gènere i estratègies familiars de resistència a les normes: la creativitat de mares i pares per a una educació no sexista». Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 29, 2019 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61133.pdf
Van den Bogaert, A. (2019). Guia de famílies a famílies: i si eduquem sense sexisme?. Síntesi de la recerca. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 29, 2019 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61134.pdf