Anàlisi qualitativa de les representacions de gènere i de les intervencions en l'àmbit del sexisme en famílies que viuen a Catalunya

Citation:

Van den Bogaert, A. (2019). Anàlisi qualitativa de les representacions de gènere i de les intervencions en l'àmbit del sexisme en famílies que viuen a Catalunya. Document 1 de la recerca «Estereotips de gènere i estratègies familiars de resistència a les normes: la creativitat de mares i pares per a una educació no sexista». Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 29, 2019 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61133.pdf

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Gender

Abstract:

Aquesta publicació és un recull dels resultats de la fase de recerca qualitativa que ha comprès la realització d'entrevistes i sessions grupals en el marc del Premi 2016 a la Recerca Francesca Bonnemaison.

Downloads:

logo of PDF file
PDF:
Van den Bogaert, A. (2019). Anàlisi qualitativa de les representacions de gènere i de les intervencions en l'àmbit del sexisme en famílies que viuen a Catalunya. Document 1 de la recerca «Estereotips de gènere i estratègies familiars de resistència a les normes: la creativitat de mares i pares per a una educació no sexista». Barcelona: Diputació de Barcelona.

Related works: