Alfabetització i exclusió digital

Citation:

Ortoll Espinet, E. (Coord.) (2005). Alfabetització i exclusió digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Work data:

Original name: Alfabetització i exclusió digital

Type of work: Book

Categories:

Digital Inclusion | Digital Literacy