Guia de relleu generacional per als governs locals

Citation:

Busquets Montes, S. & Macià Losada, M. (2021). Guia de relleu generacional per als governs locals. Guies d’innovació i gestió estratègica dels Recursos Humans per als governs locals, n. 4. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved November 25, 2021 from https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia+de+relleu+generacional+per+als+governs+locals_CAT+%282%29.pdf/26dbe7c1-cc70-4dcf-b28d-1d29d14332bc?t=1643007699883

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government and Public Administration

Tags:

public servants

Abstract:

El present document, ‘Guia de relleu generacional per als Ens Locals’, és el resultat del desenvolupament d’un projecte treballat per part del Servei d’Assistència en Direcció i Administració dels Recursos Humans de la Diputació de Barcelona en aplicació d’una prova ‘pilot’ als ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Premià de Mar.

L’elevat grau d’envelliment de les plantilles a l’administració pública posa de manifest la necessitat de disposar d’un pla per afrontar amb èxit els processos de relleu generacional a les nostres organitzacions. És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona es va fixar com a prioritat desenvolupar un pla d’actuació per poder planificar, de forma òptima, el futur de les plantilles i alhora aprofitar l’oportunitat per atreure nou talent a l’administració.

Amb aquesta premissa s’ha elaborat una guia de relleu generacional per als governs locals, una eina pràctica que inclou una metodologia de treball específica i concreta de com dur a terme els processos de relleu a les nostres organitzacions. El projecte s’ha elaborat des d’una vessant teòrica i, alhora, s’ha posat a prova fent una aplicació pràctica a 3 ajuntaments ‘pilot’: Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Premià de Mar, als quals els volem agrair la seva bona predisposició i col·laboració en el decurs del projecte.

La guia de relleu generacional per als governs locals que es presenta en el document, ha de ser aplicable a qualsevol ajuntament, i té els objectius següents:

  • Planificar les futures vacants generades per jubilació a l’organització
  • Preservar el coneixement crític de determinats llocs que es jubilen mitjançant un procés sistematitzat de transferència del coneixement.

La guia determina quines són les fases i els continguts concrets de cadascuna:

  • Una primera fase d’anàlisi i diagnosi de la plantilla en termes d’edat. S’elabora el mapa de jubilacions de l’organització. Es realitza un anàlisi considerant diferents variables de la mitjana d'edat dels empleats, l'anàlisi de la plantilla per grups d'edat i l'estudi de l'evolució de l'edat de tots els empleats. S'identifiquen quines serien les jubilacions previstes en un període de 10 anys i s'analitza com i a on afecta com ara el gènere, el grup/subgrup, la tipologia de llocs i l'estructura orgànica.
  • La segona i tercera fase són de definició i desenvolupament de treballs preparatoris previs i necessaris a la posada en marxa del pla de relleu. En concret es porta a terme el següent: dels llocs que es preveu la jubilació, s'identifiquen quins són els llocs clau, i es defineix el seu perfil funcional, competencial i formatiu. Per la cobertura de les vacants per jubilació es duu a terme un anàlisi del potencial intern de l'organització
  • La darrera fase determina l’aplicació i defineix el full de ruta a seguir. S’inclouen models de treball i es dissenyen actuacions concretes per aquells empleats de llocs clau que es jubilen a curt termini.

El present projecte elaborat durant l’any 2020 i finalitzat al 2021 s’ha desenvolupat per part un equip tècnic format per professionals especialitzats del Servei d’Assistència Direcció i Administració dels Recurs Humans de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Busquets Montes, S. & Macià Losada, M. (2021). Guia de relleu generacional per als governs locals. Guies d’innovació i gestió estratègica dels Recursos Humans per als governs locals, n. 4. Barcelona: Diputació de Barcelona.