Guia de participació infantil: Juntes d'infants i adolescents. Constitució i dinamització

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Education | Participation

Abstract:

Una dècada després de la declaració de l’any 2005 com a «Any Europeu de la Ciutadania a través de l’Educació», a les portes del centenari de l’obra «Democracy and education» (1916), de John Dewey, i en el moment històric i polític que travessa Catalunya, en particular, i Europa, en general, preocupa que, a hores d’ara, encara no hi hagi a les escoles catalanes un itinerari consolidat en vista a la formació d una ciutadania participativa i democràtica tan necessària per al país. Val a senyalar, d'una banda, la involució que comporta l’aplicació de la nova llei d’educació estatal (LOMCE) que debilita clarament l’autonomia de Catalunya en matèria d’educació i, de passada, eradica l’educació per a la ciutadania i els drets humans del currículum obligatori; mentre que, de l’altra, la constitució, el 20 de novembre de 2014, del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC) ofereix noves oportunitats i esperances en vista a la construcció, a casa nostra, d'una societat inclusiva, innovadora i reflexiva que, com sabem, és un dels reptes prioritaris establerts en el marc del programa Horizon 2020. La finalitat d'aquest estudi és, doncs, oferir suport i estendre les iniciatives que promoguin i facin efectiu el dret de participar recollit i validat des del punt de vista jurídic a la «Convenció sobre els drets de l'infant» (1989) centrant la mirada en la necessària vinculació entre l'escola, la ciutat i el país.

Com a resultats de l’estudi, a banda de l’informe de recerca, es preveu:

  • El redactat d’una guia pràctica de participació en format electrònic que es faria arribar a totes les escoles
  • La publicació d’articles en revistes amb factor d’impacte
  • La difusió en congressos i reunions científiques d’àmbit nacional i internacional
  • Si escau, la tramesa als municipis de Catalunya d’un argumentari per a la constitució del propi Consell Municipal d Infants acompanyat de la guia pràctica de participació.

Finalment, voldríem assenyalar que aquest estudi s'integra de ple dins l'àmbit d'interès de l'equip d'investigador i, per tant, forma part d'un contínuum de treballs de desenvolupament i impuls de la participació, la democràcia i la ciutadania en el nostre context.