Participació ciutadana: bases, mètodes i tècniques

Citation:

Pindado, F., Rebollo, Ó. & Martí Olivé, J. (2007). Participació ciutadana: bases, mètodes i tècniques. Col·lecció Papers de participació ciutadana, 19 (versió actualitzada). Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved December 08, 2017 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/44301.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-9803-207-9

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Participation | Politics and Political Science