Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Research & Methodologies

Abstract:

La interessant guia didàctica Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster està concebuda des d'una triple perspectiva: la de l'estudiantat, que aprèn com plantejar, redactar i presentar un projecte o assaig d'alt nivell universitari; la del professorat tutor, que redescobreix la vàlua de la seva tasca d'acompanyament —individual o en grup— pel fet de garantir el seguiment i procés continu en l'elaboració de cada fase, i la de l'avaluació —basada en el sistema de rúbriques— indispensable per a tots els agents que intervenen en el treball, desitjosos d'aconseguir l'excel·lència a la universitat actual. La guia orienta cada pas de l'estudiant, aprofundeix en la tasca tutorial i clarifica els processos d'avaluació de les comissions.

Molt estructurada, ordenada i graduada, redactada en un llenguatge planer, amb exemples aplicats d'avaluació —digitalitzats— i referències nacionals i internacionals, aquesta publicació és una eina didàctica original i eficaç, complementada amb la relació de competències susceptibles de ser desenvolupades en cada fase del treball. Les referències nacionals i internacionals obren un atractiu horitzó de suggeriments i mostren l'esforç interdisciplinari de les seves autores i autors.