Webs de xarxes socials i intercanvi de coneixement. Anàlisi de l'adopció i l'ús dels membres de les comunitats virtuals professionals del turisme

Citation:

Work data:

Type of work: PhD Thesis

Categories:

Economics | Information Society | Network Theory | Social Media & Social Software | Usage & Uptake

Abstract:

Aquesta tesi pretén aprofundir en la recerca i l'estudi de l'impacte i el funcionament dels nous recursos tecnològics en la societat xarxa. Concretament, la recerca du a terme una anàlisi de les webs de xarxes socials com a entorns per a la generació i l'intercanvi de coneixement des d'una perspectiva transversal: des de l'àmbit de les ciències socials, i també des del de la ciència cognitiva. L'objectiu és identificar, caracteritzar i explicar els determinants dels usos i de les pràctiques socials per a l'intercanvi de coneixement dins de les xarxes socials en línia. Així, es proposa un model per comprovar la influència dels factors especials que s'han trobat com a crítics per a l'acceptació i l'ús de les webs de xarxes socials per a l'intercanvi de coneixements, partint de les diferents teories d'adopció tecnològica existents. Els factors clau del model es basen en la percepció que tenen els usuaris de la seva autonomia, de l'obertura dels webs de xarxes socials, de la diversitat dels membres de les xarxes i de la seva interactivitat. Hem fet una comprovació del model amb l'estudi de cas de les comunitats virtuals de professionals i hem utilitzat l'anàlisi SEM (Models d’Equacions Estructurals). A partir de les dades obtingudes en una recerca empírica realitzada entre els membres que participen en comunitats virtuals de professionals de turisme hostatjades en les principals webs de xarxes socials, hem comprovat la bondat del model d'anàlisi que havíem proposat i hem contrastat les hipòtesis de la recerca. A més s'ha obtingut informació que ens ha ajudat a entendre l'ús que fan el usuaris de les webs de xarxes socials per a la generació i intercanvi de coneixement en entorns professionals, així com la valoració que fan de les webs de xarxes socials com a sistemes per generar i intercanviar coneixement de manera col·laborativa.