L’Estat com a plataforma: la participació ciutadana per la preservació de l’Estat com a bé comú

Citation:

Work data:

ISSN: 2013-8709

Alternate URL:
pdf file http://ictlogy.net/articles/20191115_ismael_pena-lopez_estat_plataforma_participacio_ciutadana_preservacio_estat_be_comu.pdf

Type of work: Article (academic)

Categories:

e-Government & e-Administration | Participation

Abstract:

La revolució digital ens situa en una interessant bifurcació de camins. Per una banda, la progressiva desaparició d’intermediaris atesa la democratització de la tecnologia i la seva apropiació per a informar-se i comunicar-se directament entre parells. Per una altra, l’aparició de noves plataformes tecnològiques que, en un aparent moviment de desintermediació, s’imposen com a espai hegemònic i quasi-monopolístic de les relacions d’informació i comunicació entre persones i institucions. Paradoxalment, tot i que són camins o tendències diferents, ambdues tenen un origen semblant en el baix cost de les infraestructures i les economies de xarxa que aquestes generen. Indirectament o sovint directa, a més, ambdues qüestionen frontalment les funcions i l’existència mateixa de l’Administració, les institucions democràtiques i, en definitiva, de l’estat com a instrument de mediació entre ciutadans i de presa de decisions col·lectives.

Observations:

Idees clau:

 • La transformació digital abasta molt més que una revolució industrial.
  Quan la revolució digital queda sense entitat pròpia, i lligada a allò industrial, ens arrisquem a ancorar el nostre pensament en l’àmbit de la producció, de les empreses, de la productivitat, del treball, del PIB. I, amb això, deixem tota la resta fora.
 • La revolució digital és un trasbals de primer ordre, no solament en com produïm, ni tan sols en com ens organitzem, sinó en com som (individualment i col·lectiva).
 • Es pot anar cap a una creixent privatització de les infraestructures de la presa de decisions, o que els estats aprofitin les economies de xarxa i així transformar radicalment la manera de gestionar allò públic.
 • Repensar l’Estat: l’Estat com a plataforma que proveeixi infraestructures on altres actors puguin desenvolupar projectes col·lectius i així aprofitar l’acció cívica
 • Plataformitzar l’administració de manera que es combini el govern obert (transparència, participació, col·laboració) i l’administració pública (planificació, recursos, ciutadans). Canvi transversal:
  • Departament de govern obert juntament amb la resta de departaments.
 • La concepció de l’Estat com a plataforma ha de servir per potenciar l’economia del procomú en la presa de decisions públiques i la seva implementació.
 • Podem fer evolucionar els estats cap a lògiques duals en què l’apropiació individual de la tecnologia es pot combinar amb l’explotació col·lectiva, de manera que els rendiments de xarxa puguin ser aprofitats per la societat, és a dir, per l’Estat.
 • Potencial altament transformador: permet incorporar a la gestió pública el millor de les cooperatives del segle XIX, la burocràcia del segle XX i la revolució digital del segle XXI.

Downloads:

logo of PDF file
Article complet:
Peña-López, I. (2019). “L’Estat com a plataforma: la participació ciutadana per la preservació de l’Estat com a bé comú”. A Nota d'Economia, 105, 193-208. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
logo of PDF file
Artículo completo en castellano:
Peña-López, I. (2019). “El Estado como plataforma: la participación ciudadana para la preservación del Estado como bien común”. En Nota d'Economia, 105, 193-208. Barcelona: Generalitat de Catalunya.