Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

Citation:

Work data:

Type of work: Law, regulation

Categories:

Government and Public Administration

Tags:

public servants

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Generalitat de Catalunya (2015). Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Aprovat per Consell de Govern el 21 de juliol de 2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya.