La governança de la participació ciutadana i l’ecosistema de governança pública

Citation:

Peña-López, I. (2022). La governança de la participació ciutadana i l’ecosistema de governança pública. Màster en Direcció Pública, 2ª edició, 2021-2023. Bloc 4: Definició, implementació i avaluació de Polítiques Públiques. 27 de maig de 2022. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved May 27, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20220527_ismael_pena-lopez_-_governanca_participacio_ciutadana_ecosistema.pdf

Work data:

Type of work: Seminar

Categories:

Participation

Observations:

Downloads:

logo of PDF file
Slides:
Peña-López, I. (2022). La governança de la participació ciutadana i l’ecosistema de governança pública. Màster en Direcció Pública, 2ª edició, 2021-2023. Bloc 4: Definició, implementació i avaluació de Polítiques Públiques. 27 de maig de 2022. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Related works: