El personal directiu a l’Administració local

Citation:

Jiménez Asensio, R. (2009). El personal directiu a l’Administració local. Estudis de Relacions Laborals, 5. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved June 12, 2021 from https://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/CEMICAL_personal_directiu_cat.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-9803-336-6

Type of work: Book

Categories:

Government

Tags:

public servants

Abstract:

Aquest treball aborda la direcció pública professional a les administracions locals des de diferents punts de vista. La primera part tracta sobre la necessitat d'incorporar aquesta figura en els governs locals. La segona analitza el procés normatiu i institucional d'implantació en l'àmbit local. Finalment, la tercera proposa una mena de guia per implantar un sistema de direcció pública professional a les administracions locals.