El model educatiu de la UOC: evolució i perspectives

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-692-6036-4

Type of work: White Paper

Categories:

e-Learning and Instructional Technology | Education

Abstract:

L'objectiu fonamental d'aquest document és identificar i explicitar les línies de treball que han de dirigir i impulsar l'evolució del model educatiu de la UOC. Aquest model era adequat per al moment en el qual va ser dissenyat. L'evolució del sistema universitari i el desenvolupament tecnològic dels darrers anys obliga a la seva revisió i a establir unes línies d'actuació per a orientar el seu desenvolupament i incorporar la innovació com un element propi del sistema que permeti assolir i potenciar el lideratge de la UOC en l'àmbit de l'aprenentatge virtual. El model que presentem és dinàmic i flexible. És pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant. És un model que acosta la metodologia d'aprenentatge a l'experiència de l'estudiant i emfatitza l'aprenentatge en xarxa i a la xarxa. És un model que gira entorn del disseny d'espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l'aprenentatge. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge són el centre de l'activitat formativa que busca una millora constant de les competències de l'estudiant. El model educatiu és orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge en col·laboració per mitjà de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. Es busca incorporar elements lúdics per a millorar la motivació i l'aprenentatge de coneixements complexos. Està organitzat en quatre parts. La primera part recull l'anàlisi del model educatiu de la UOC a partir de les aportacions desenvolupades pel grup de treball sobre innovació en el model educatiu. La segona part descriu les característiques fonamentals de l'evolució del model educatiu que es proposa. En la tercera es concreta la missió de la UOC amb relació a la seva funció docent. I, finalment, la quarta part presenta una sèrie d'escenaris docents amb la idea d'identificar i fer explícites algunes línies de treball que ajudin a què el model evolucioni de manera contínua.

Observations:

Aquest document pot trobar-se en tres idiomes:

Downloads:

logo of PDF file
Documento complet:
Gros Salvat, B., Lara Navarra, P., García González, I., Mas García, X., López Ruiz, J., Maniega-Legarda, D. & Martínez, T. (2009). El model educatiu de la UOC: evolució i perspectives. Barcelona: UOC.
logo of PDF file
Documento completo:
Gros Salvat, B., Lara Navarra, P., García González, I., Mas García, X., López Ruiz, J., Maniega-Legarda, D. & Martínez, T. (2009). El modelo educativo de la UOC: evolución y perspectivas. Barcelona: UOC.
logo of PDF file
Full document:
Gros Salvat, B., Lara Navarra, P., García González, I., Mas García, X., López Ruiz, J., Maniega-Legarda, D. & Martínez, T. (2009). The UOC’s educational model. Evolution and future perspectives. Barcelona: UOC.