Guia per identificar i definir perfils competencials per àmbits funcionals

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-8206-5

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2009). Guia per identificar i definir perfils competencials per àmbits funcionals. Eines per als recursos humans, 3. Barcelona: EAPC.