Igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions. Guia pràctica per diagnosticar-la

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-9721-2

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Gender

Abstract:

La diagnosi és l'etapa crucial en el procés d'elaboració d'un pla d'igualtat. És el moment en què s'analitza la situació de les dones i els homes dins de l'organització per tal de detectar possibles elements o processos discriminatoris. La 'Guia pràctica de diagnosi d'igualtat' els ajudarà a enfrontar aquesta fase clau i permetrà que obtinguin un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de dones i homes en l'empresa o organització. En definitiva, serà una sòlida i fiable base sobre la qual aixecar tot el treball posterior, és a dir, el pla mateix.

Aquest manual classifica en 10 àmbits els aspectes a analitzar per realitzar la diagnosi, examinant informació qualitativa i quantitativa. Tenint en compte que les característiques de les empreses i organitzacions a què va dirigit són molt diverses, s’ha optat per un document que reculli un ventall ampli d’indicadors per tal que cada organització pugui adaptar-lo a les seves necessitats i al seu context particular.

La Guia inclou, al final de cada àmbit, diferents documents de treball que ajuden a recollir i operar amb les dades obtingudes. Podeu descarregar aquests documents des dels enllaços que apareixen a cada capítol de la Guia o mitjançant els que trobeu a continuació. Disposeu, així mateix, d'un model d'informe final de diagnosi en formats pdf i word.

Related works: