Manual per a la incorporació de la perspectiva de gènere a l'àmbit del comerç urbà

Citation:

Batalla Edo, E. (Dir.) (2011). Manual per a la incorporació de la perspectiva de gènere a l'àmbit del comerç urbà. Col·lecció Documents de Treball, Sèrie Desenvolupament Econòmic, 13. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from http://www1.diba.cat/uliep/pdf/49363.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-9803-462-2

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Economics | Gender | Policy & Regulation

Abstract:

La voluntat d'aquest manual és donar eines i pautes als ajuntaments per incorporar la perspectiva de gènere en els instruments que té al seu abast, per a l'ordenació comercial del territori i en l'àmbit del comerç urbà en general. El manual s'estructura en un primer bloc teòric, un segon lloc pràctic i un tercer de més estratègic. A més proporciona un sistema d'indicadors en relació amb l'àmbit del comerç i del gènere. Es tracta de fer present la dimensió de la dona en totes les fases d'anàlisi, planificació, decisió, execució i avaluació de qualsevol projecte vinculat amb el comerç del nostre territori.