Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Participation

Downloads:

logo of PDF file
Full text:
La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya (2017). Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social. Barcelona: La Confederació.