Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

e-Democracy | Economics | Participation | Politics and Political Science

Abstract:

La Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal vol ser un suport per dur a terme aquest mecanisme de participació ciutadana. Per què una guia de processos participatius? Doncs per la importància d’aquest mecanisme, que, sense ser l’únic, incorpora la deliberació, la diversitat d’actors i la rendició de comptes als ciutadans com a elements bàsics per a una participació de qualitat. En un context en què proliferen noves experiències de participació, sovint lligades a les TIC i a la votació, s’ha considerat important revisar i recuperar la validesa dels processos participatius com a espais de millora de la qualitat democràtica, que promouen una visió col·lectiva i no individual de la millora de les polítiques públiques, a través d’un diàleg argumentat i constructiu. A banda de la generació d’intel·ligència col·lectiva, els processos participatius reflecteixen la complexitat i la pluralitat de la societat civil, i miren que les diferents visions trobin un encaix en la definició de les polítiques públiques.