Revolució digital: noves necessitats formatives i ocupacionals en una societat en xarxa

Citation:

Peña-López, I. (2016). Revolució digital: noves necessitats formatives i ocupacionals en una societat en xarxa. Conferència d'orientació a l'Escola Tecnos. Terrassa: Tecnos.

Work data:

Type of work: Conference

Categories:

e-Learning and Instructional Technology | Education

Observations:

Apunts per a la xerrada:

CONTEXT HISTÒRIC I REVOLUCIÓ DIGITAL

Revolució neolític

 • Planificació
 • Que la natura treballi per nosaltres
 • Saber coses
 • Urbanisme, diferenciació del treball, art, escriptura, comerç

Revolució industrial

 • Automatització
 • Que les màquines treballin per nosaltres
 • Saber manipular i saber dissenyar coses
 • Energia, fàbrica, comunicacions, noves institucions, nous materials

Institucions:

 • escassedat recursos
 • costos transacció
 • inversió i amortització
 • planificació i col·lectivitat
 • direcció, escassedat informació, no eines per autonomia

Revolució digital

 • Autonomia
 • Que les màquines pensin per nosaltres
 • Saber repensar, (re)aprendre
 • Xarxa, intangibles, nova ètica i nous mètodes, descentralització/distribució

Exemple

 • cavall
 • cotxe
 • cotxe sense conductor

Quines transformacions ha suposat això, socials, econòmiques, geogràfiques

NOUS PERFILS PROFESSIONALS... I PERSONALS

Competència digital avançada

 • programar

Aprenentatge al llarg de la vida

 • Aprendre a aprendre
 • Heutagogia
 • Estratègies d'aprenentatge

Espais

 • ePortafoli
 • CoP, CoL
 • PLE
 • Xarxes professionals
  • flexibilitat
  • ubiqüitat
 • Empreses xarxa
  • presa de decisions distribuïda
  • més enllà de la globalització

Diagnosi - Itineraris - Metes
Context - Entorns - Facilitació

Cal ser bo en alguna cosa, molt bo
Estar ben relacionat

 • persones i institucions
 • context, veïnat
 • metodologia
 • companys

Estar en xarxa vs. estar desconnectat
Ser capaç d'aprendre vs. ser un executor

NOVES FEINES?

Què triar?

 • Intensiu en coneixement
 • Coneixeu els temes, els actors, els espais
 • Obriu-vos portes, obriu-los les portes

Presència a la xarxa

 • Comenceu un blog
 • Comenceu a piular
 • Comenceu a fer fotos
 • Dieu qui sou, què sabeu fer
 • Mostreu-vos al món
 • Dibuixeu una estratègia per a aconseguir-ho
 • Feu xarxa
 • Participeu

El món serà de qui faci coses - no de qui les sàpiga fer
Emprenedoria: econòmica, social, cívica