Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana

Citation:

Work data:

Type of work: Law, regulation

Categories:

Policy & Regulation