Llibre verd de l'Administració de justícia

Citation:

Generalitat de Catalunya (2005). Llibre verd de l'Administració de justícia. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Work data:

Original name: Llibre verd de l'Administració de justícia

Type of work: Working Paper

Categories:

e-Justice

Includes