Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia

Works: 2 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Generalitat de Catalunya (2005). Llibre verd de l'Administració de justícia. Barcelona: Generalitat de Catalunya.