Diputació de Barcelona

Works: 3 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Diputació de Barcelona (2018). Pressupostos participatius al món local. Quaderns de participació ciutadana, 05. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved October 09, 2018 from https://www.diba.cat/documents/116331322/146465019/pressupostos+participatius.pdf
Diputació de Barcelona (2017). Educació ambiental. D'on venim? Cap a on anem?. Col·lecció Estudis. Sèrie Medi Ambient, 4. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Works per category