Font Fábregas, Joan

Works: 5 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Sánchez i Picanyol, J., Font Fábregas, J., Blanco Fillola, I.I., Giménez, L., Pineda, L. & Matas Dalmases, J. (2000). Consells Ciutadans. Experiències i crítiques. Col·lecció Polítiques, 28. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Editorial Mediterrània. Retrieved October 31, 2018 from https://www.fbofill.cat/sites/default/files/POL28_140416.pdf