Balanç de situació del vot electrònic

Citation:

Work data:

Type of work: Masters Thesis

Categories:

e-Democracy

Tags:

e-voting

Abstract:

Aquest estudi pretén recollir les causes de què el vot electrònic (VE) no estigui totalment estès als nostres sistemes electorals, trobar els punts febles que té actualment i enumerar propostes de millora, o canvi, per a donar un altre enfoc al sistema.

Avui en dia ja hi ha hardware prou modern per a la implementació del VE: amb velocitats i capacitats inimaginables fa uns anys, a uns costos acceptables. Amb prou ofertes de programari, sistemes de seguretat, etc. És a dir, tota la tecnologia a l'abast per trobar la sol-lució que es necessita. Amb aquests avenços tecnològics, s'han fet canvis en la legislatura per adaptar-la a la transformació de la societat, on cada vegada més s'instauren activitats, gestions i tràmits electrònics.

Amb tot això hi ha hagut projectes de VE a diferents paisos i comunitats, amb més o menys èxit. Cada cop més implicats en implementar electrònicament tot el procés de la campanya electoral. Malauradament però, encara queda pendent que es popularitzi i s'instauri en les diferents comunitats.

El treball està enfocat a fer un anàlisi dels casos que hi ha hagut fins ara, estudiar-los dins del seu marc tecnològic, legislatiu i social. Contrastant-los amb la opinió dels experts s'entenen els motius dels fracassos i s'en poden extreure les claus d'èxit en cada cas.