Category: NPTech

Description: Nonprofit Technology

 

Works

See for and [Go]  

 

20 references:

Albaigès, J. (2007). Usos i reptes de les TIC a les organitzacions no lucratives. Papers de Recerca OTS #14. L’Hospitalet de Llobregat: Observatori del Tercer Sector. Retrieved November 29, 2007 from http://www.tercersector.net/pdf/publicacions/2007_11_TIC.pdf
Franco, C. (Coord.) (2002). ¿Conectadas? Las ONG Españolas en la red. Barcelona: Fundació Un Sòl Món.
Fundació Pere Tarrés (2000). ONG e Internet: Matrimonio de Conveniencia?. Barcelona: Fundació Pere Tarrés.
Nonprofit Tech for Good (2017). 2017 Global NGO Online Technology Report. [online]: Nonprofit Tech for Good. Retrieved February 04, 2017 from http://www.techreport.ngo/english/2017report.pdf
Peña-López, I. (2011). ¿Ordenadores o vacunas? Tecnología, redes sociales y nueva ciudadanía. Conferencia en la VII Asamblea General de Cruz Española, Madrid, 26 de marzo de 2011. Madrid: Cruz Roja Española. Retrieved March 26, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110326_ismael_pena-lopez_-_ordenadores_vacunas_tecnologia_redes_sociales_nueva_ciudadania.zip
Peña-López, I. (2013). Comunicació i col·laboració a la societat xarxa. Seminari al Cicle de debats “Lleure, Societat i Comunitat” del “Postgrau Lleure, Societat i Comunitat”, 30 d’abril de 2013. Barcelona: Fundació Catalana de l'Esplai. Retrieved April 30, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130430_ismael_pena-lopez_-_comunicacio_collaboracio_societat_xarxa.pdf

Authors: