Usos i reptes de les TIC a les organitzacions no lucratives

Citation:

Albaigès, J. (2007). Usos i reptes de les TIC a les organitzacions no lucratives. Papers de Recerca OTS #14. L’Hospitalet de Llobregat: Observatori del Tercer Sector. Retrieved November 29, 2007 from http://www.tercersector.net/pdf/publicacions/2007_11_TIC.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-612-0668-1

Type of work: Report

Categories:

ICT4D | Nonprofits | NPTech