Reflexió > Acció > Valor públic. Actes del II Congrés Català de Gestió Pública

Citation:

Work data:

ISBN: 84-393-7898-3

Type of work: Proceedings

Categories:

Government and Public Administration

Abstract:

Aquest llibre recull les ponències, els debats i les conclusions del II Congrés Català de Gestió pública, que es van dur a terme a Barcelona els dies 5 i 6 de juliol de 2006, a la seu de la Universitat Pompeu Fabra.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Associació Catalana de Gestió Pública & Escola d'Administració Pública de Catalunya (2008). Reflexió > Acció > Valor públic. Actes del II Congrés Català de Gestió Pública. Materials, 23. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Related works: