Escola d’Administració Pública de Catalunya 2012: model conceptual i model institucional

Cita:

Datos de la obra:

ISBN: 978-84-393-8623-0

Tipo de obra: Report

Categorías:

Government

Resumen:

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya és una de les institucions recuperades amb el desplegament de l’autonomia i que, en aquell moment, va enllaçar amb la tradició iniciada al començament de segle. Seguint aquest llegat, doncs, l’Escola ha de connectar amb la tradició de continuar esdevenint mirall del bon govern i institució de referència per a la innovació en la gestió pública.

En aquest marc, es presenta aquest treball, que planteja un model conceptual i institucional de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en un horitzó més o menys proper que, més enllà del context polític, estructural i social sigui viable i sostenible en la mesura que respongui efectivament i sense fissures a una agenda institucional, a unes demandes actuals i amb visió de demandes de futur.

Partint de l’anàlisi dels models d’Escola al llarg dels últims vint anys, es proposa una orientació estratègica conceptualment lògica i sòlida, però alhora flexible, adaptativa i atenta al context institucional amb vista a un model de futur.

A partir d’aquesta anàlisi es fan quatre propostes de models organitzatius estratègics per a l’Escola tot partint de dos eixos bàsics: l’eix de competència i l’eix d’àmbit d’actuació.

Finalment, un cop analitzats els quatre models purs possibles, es defensa la proposta d’un model en concret en què encaixen millor els dilemes analitzats en la proposta conceptual i estratègica.

Descargas:

logo of PDF file
Document complet:
Rovira Romà, M. (2010). Escola d’Administració Pública de Catalunya 2012: model conceptual i model institucional. Col·lecció Obres Digitals, 9. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.