Avaluació de necessitats socials

Citation:

Casado, D. (2009). Avaluació de necessitats socials. Guia pràctica 2. Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques. Barcelona: Ivàlua. Retrieved February 27, 2018 from https://www.ivalua.cat/sites/default/files/2019-10/05_03_2010_12_45_15_Guia2_Necessitats_Juny2009_final.pdf

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Research & Methodologies

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Casado, D. (2009). Avaluació de necessitats socials. Guia pràctica 2. Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques. Barcelona: Ivàlua.